torsdag 22 oktober 2015

Frågor till frågesport om Norden

Klassen hade ett önksemål om att få göra en frågesport om allt ni lärt er om Norden.

Jag vill att ni skriver in er fråga, tre svarsalternativ samt det rätta svaret i enkäten här nedanför. Skicka sedan enkäten. Jag sätter ihop en frågesport som vi kan göra på fredagen vecka 45. Din fråga ska skickas in senast onsdag morgon vecka 45!


Om du vill skriva mer än en fråga går det bra. Tänk på att det du frågar ska ha funnits med i din redovisning!


/Therese

torsdag 15 oktober 2015

Vi funderar över samband

Det närmar sig avslutning på vårt tema om Norden.

Den här veckans uppdrag innehåller flera delar. Börja med att läsa igenom hela inlägget så du vet vad som förväntas av dig!

Vi har jobbat med kunskapskravet att kunna se samband mellan natur - och kulturlandskap och nu ska du få använda dina kunskaper i det här uppdraget. När du kommer till skolan ska du få berätta det du kan om sambanden!1. Du behöver din inloggning till avmkr.se där du kan titta på film. Logga in på mediekatalogen/Sli  och sök på filmen Vårt älskade Norden. I bilden nedanför ser du även vilket nummer filmen har.


2. Titta på filmen. Här får du ännu mer information som du kan lägga till de kunskaper som vi har skaffat oss i diskussioner tillsammans. Du kan också använda informationen till ditt grupparbete.

3. Nu är det dags att formulera vad du kan utifrån frågan: Varför är vissa områden mer tätbefolkade än andra? Berätta om vilka samband det finns mellan tätbefolkade/glesbefolkade områden och natur- kulturlandskap och naturresuser. 


Vi använde den här stencilen när vi sorterade våra tankar:

Skriv först ner dina tankar till exempel som vi gjorde i skolan eller i en tankekarta och därefter svarar du på frågan här på bloggen i en kommentar. 

4. Skriv ditt svar i en kommentar till detta inlägg. Frågan är:Varför är vissa områden mer tätbefolkade än andra? Förklara vilka samband det finns mellan tätbefolkade områden och natur- kulturlandskap och naturresuser. Tänk på att utveckla ditt svar med förklaringar och exempel. 5. Läs igenom kompisarnas kommentarer och se om du kan lära dig något mer. Ni kanske har tänkt på det på olika sätt.

6. När du kommer till skolan kommer du att få svara på frågorna själv för att visa mig vad du kan om det!

/Therese

måndag 12 oktober 2015

Grupparbete om Norden

Grupparbete om de Nordiska länderna
Ni ska alla bli experter på ett land i Norden. När ni blivit experter är det dags att berätta för de andra i gruppen så att ni sedan kan jämföra era länder. Hitta likheter och skillnader mellan de nordiska länderna.
Här kan du se mer om hur det var vi tänkte att grupparbetet skulle gå till:
Så här ska vi jobba:
Expertgrupperna ska jobba med att fördjupa sig i ett av de Nordiska länderna och sedan gå tillbaka till hemgruppen och redovisa. Alla måste ha koll på informationen!

Vi bestämde tillsammans att följande punkter skulle finnas med:

OHuvudstad
ONaturlandskap
OKultur – mat, byggnader, kändisar …..
OReligion
OInvånare/storlek på ytan
OTransporter
ONäringar – naturresurser, fabriker ….

OÖvrigt

Källor: 
Vi ska träna på källkritik. Tänk på att vara kritisk och ställa dig frågor om:
Vem är avsändare?
Kan jag hitta samma information på fler ställen?
Varför har informationen skrivits?
När skrevs den?


Sidor att börja med på internet:
http://www.norden.org/sv/fakta-om-norden/nordiska-laender-och-faeroearna-groenland-och-aaland


http://www.so-rummet.se/content/fakta-om-norden-och-dess-lander


Lärobok:
Himmel och jord s.108-123

Hittar ni fler bra sidor att använda får ni gärna tipsa varandra här i kommentarfältet!

Lycka till!