söndag 31 januari 2016

Pedagogisk planering för Temat Demokrati


Om du vill läsa den skriftliga varianten så hittar du den via länken. Uppdrag vecka 5 - läxor

Uppdraget till onsdag vecka 5 är:


1. Träna på vad orden om demokrati betyder. Du har dina ord som du jobbat med. Ta hem och träna på dem. Orden har funnits med i filmerna vi har sett och vi har pratat om dem på våra genomgångar. Prata med mig om de ord som du tycker är svåra.


 2. Fundera över vad du tycker om läxor.

Vi ska ju träna på att framföra ett förslag och det vi utgår ifrån är det som en dag i december stod på tavlan:
Vi vill inte ha läxor! Vi vill gå 30-60 minuter mer i skolan de dagar som det är tänkt att vi ska ha läxor. 
Det fanns många åsikter om detta och då bestämde vi att vi skulle jobba med demokratitema och lära oss mer. Vad det gäller förslaget kommer vi jobba så här:


Uppdraget till onsdag är att fundera på vad du tycker. Börja med att läsa artiklarna. Du kommer till dem genom att klicka på länkarna. Tänka på hur man kan göra när man läser en text som kan vara lite svår. Använd strategierna vi har tränat på. Om du inte kommer ihåg så finns det en film som du kan se under fliken Studietips här på bloggen.

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/blekinge/de-slipper-laxor

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/varmland/lararen-laxor-behovs-i-skolan

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/vast/forskaren-laxor-ar-bra

Skriv ner dina åsikter till exempel i din mapp på driven eller i planeringsboken. Ta med dina anteckningar på onsdag!

Vill du ställa frågor, diskutera dina tankar om läxor innan onsdag kan du göra det i kommentarerna. Här kan man samtala skriftligt. Tänk på att skriva på ett trevligt sätt där dina åsikter kommer fram men inte på ett sätt som gör andra ledsna.

Jag ser fram emot intressanta diskussioner på onsdag!

Therese

onsdag 27 januari 2016

Filmer om demokrati och länkar från lektionen den 26/1

På lektionen idag, onsdag pratade vi om läxan som man hade förberett  och besvarade alla bra frågor som ni hade skrivit i kommentarerna.

Från förslag till lag

Därefter pratade vi om hur ett förslag blir till en lag.
Då tittade vi och läste på den här sidan
http://www.riksdagen.se/sv/Sa-funkar-riksdagen/Riksdagens-uppgifter/Beslutar-om-lagar/


Vi gjorde en plan för hur vi ska jobba med vårt förslag som vi ska ge till Rektorn. Vi ska:
1. förbereda vårt förslag genom att fördjupa oss i ämnet
2. ta del av information med olika åsikter
3. debattera i klassrummet
4. fatta beslut om hur många olika förslag vi ska lämna
5. formulera förslagen
6. överlämna förslagen till rektorn

Filmer

Vi pratade om filmer vi har sett och att det kan var en bra idé att se dem fler gånger om man inte kommer ihåg. 
  • Filmen ni såg som finns på av-media hittar du i ett tidigare inlägg - scrolla ner! 
  • Här finns länk till den allra första filmen vi såg om demokrati Klass och demokrati
  • Den här filmen ligger på planeringen Dröm om demokrati


Det finns massor av svåra ord att lära sig när vi jobbar med demokrati. Därför är det bra att se filmer flera gånger för att få extra hjälp att förstå!

söndag 24 januari 2016

Uppdrag i tema demokrati vecka 4

Ditt uppdrag till onsdagen den 27/1 är:

 1. Läs sidorna 1-4 i häftet Riksdagen - en kort vägledning. Den hittar du på vår drive.
Har du glömt inloggningen kan du höra av dig till en klasskompis eller ladda ner den härifrån. Klicka på pdf så kommer den till din dator!


 2. Träna på att berätta om det du har läst om. Sammanfatta det i en tankekarta eller med stödord

 3. Skriv minst en fråga till det du har läst. Den skriver du i en kommentar här på bloggen och svaret skriver du i din planeringsbok.

 4. Klicka dig in på www.riksdagen.se - och se om du kan hitta om riksdagen har fattat några beslut den senaste veckan.

5. Titta igenom sidan  http://www.riksdagen.se/sv/Sa-funkar-riksdagen/ och samla på dig frågor som du undrar över och vill veta mer om. Det finns en ordbok man kan använda där om man vill få ord förklarade för sig.

 6. Om det finns ord som du tycker är svåra - skriv dem i en kommentar här till inlägget så hjälps vi åt att förklara dem här på bloggen eller när vi ses i klassrummet på onsdag. Man kan ta hjälp av ordboken i punkten ovan om man vill.

Ser fram emot era frågor och funderingar samt att använda de frågor som ni skriver här i kommentarerna på onsdag när vi ses!


måndag 18 januari 2016

Vi startar ett nytt tema: Jag och min omvärld -demokrati

Vi smyger ingång ett nytt tema nu. Det kommer att handla om demokrati. Vi tittade på filmen klass och demokrati som inledning. Du hittar filmen här om du vill se den igen! 

I temat kommer vi att jobba med det här innehållet:
• Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till. 
• Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet,t ill exempel i elevråd och föreningarHur individer och grupper kan påverka beslut.
• Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag.Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.
 De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.


På onsdagens lektion i vecka 3 kommer ni att se filmen Demokrati och grundlagar och sedan svara på frågorna här nedanför i enkäten.

Filmen hittar ni på http://www.avmkr.se/mediekatalog/ och den heter Demokrati och grundlagar i Sverige. V1533-1

1. Filmen är 15 minuter lång. Under tiden ni tittar skriver ni stödord i en tankekarta. 
2. Därefter pratar ni er samman och hjälps åt att fylla på varandras tankekartor med mer information. 
3. Tillsist svarar var och en själv på frågorna i enkäten! 

måndag 11 januari 2016

Önskemål om att träna på olika faktakunskaper

Uppdraget til onsdag vecka 3 är att ha läst igenom häftet med instruktioner om hur tävligen går till och lyssnat på ett program från förra årets tävling.
Alla radioavsnitt i vi i femman 2015
Här finns tips på länkar att klicka sin in på och träna!
Om du vill läsa mer om tävligen Vi i femman klickar du här.


Det finns säkert många, många fler sidor som är bra. Om du kommer på någon så skriv det i en kommentar så lägger jag till det här i inlägget.

torsdag 7 januari 2016

Dags att avsluta temat om syskonreligionerna

På fredag nästa vecka ska vi avsluta temat syskonreligionerna dvs kristendom, judendom och islam. Målet med temat är att ni ska kunna:

• Berätta om heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler
• Använda  kunskaperna och berätta om  likheter och skillnader mellan världsreligionerna
• Berätta om samband mellan några religiösa uttryck och centrala tankegångar i religionen.

Men innan dess ska vi bygga en kunskapsbank tillsammans!

Läxa till onsdag:
Din uppgift är att fundera över punkterna här ovanför och skriva ner dina tankar i  kommentarsfältet. (Vill du hellre mejla dina svar får du gärna det) Skriv gärna frågor om du undrar över något. Jag kan svara och kompisarna kan svara.

Läs kompisarnas inlägg och lägg till någon mer fakta eller utveckla det de har skrivit ännu mer i ditt inlägg eller i ett nytt om du redan skrivit en gång. Genom att läsa det som andra har skrivit får du använda dina kunskaper på flera sätt. Du behöver fundera på om det stämmer eller inte och dessutom fundera på om du kan lägga till mer information om samma fråga.

När alla har skrivit ner sina funderingar har vi skapat en kunskapsbank!


Här kan du repetera....

Vad är religion
Abrahamitiska religoner - tre filmer
Kristendomen
Judendomen
Islam

Du har också massor av häften i din gröna mapp - glöm inte att titta igenom den. Där finns bland annat uppgiften som vi gjorde om frågan: Berätta om samband mellan några religiösa uttryck och centrala tankegångar i religionen.
Jag ser fram mot att få läsa allt ni skriver och på onsdag går vi igenom alla frågor och funderingar som finns kvar inför fredagen!

Vi lär tillsammans!

Peterskyrkan i Rom foto:Therese Linnér