torsdag 26 februari 2015

Europa - vi inleder temat med en film

Nu är det dags att sätta igång ett arbete om Europa. För att förbereda dig inför lektionen på onsdag ska du få se en film och sedan svara på några frågor.

Filmen hittar du på avmkr.se och den heter Europa - vår del av världen    v1255-1

När du har sett filmen svarar du på frågorna i enkäten!onsdag 11 februari 2015

Vi avslutar temat historia - uppdrag till onsdagen den 25/2

Nu har vi jobbat en lång tid med historia. Vi har läst om Stormaktiden, Frihetstiden och om Industraliseringen på 1800- talet. 

Vi började med att få veta mer om Vasa skeppet och vad det kunde berätta om den tiden då det byggdes. Sedan har vi pratat, läst, sett film, gjort tankekartor, jobbat med uppgifter samt samarbetat för att hitta svar på knepiga frågor osv. Du har haft i uppdrag att berätta om till exempel hur barnen hade det och sedan fått lyssna på andras berättelser. Kommer du ihåg?

Nu är det dags att samla kunskperna som vi har fått. Du kan använda dig av dina häften och tankekartor för att fundera över vad du kan och vad du behöver hjälp med. Onsdagen den 25/2 går vi igenom era svar och frågor. 

De här målen har vi jobbat för att kunna förstå och berätta om:
- berätta om personer och händelser från tidsperioderna
- visa din förmåga att se orsaker och konsekvenser av händelser och förändringar och hur det har påverkade människor
- se spår av historien i vår tid, ge exempel och förklara hur de har påverkat tid.
- berätta om källor och dess användbarhet och varför det kan vara skillnad i hur händelser/personer presenteras.
- använda historiska begrepp när du skriver och pratar om historia

Här nedanför finns tidslinjen om 1600-talet och i den finns länkar där man kan se film och läsa igen. Du hittar också namnen på filmerna vi har sett från avmkr.se


Avmkr.se där såg vi bland annat:
Stormaktstiden - Gustav II Adof en stormakt föds
Stormaktstiden Karl XII - en stormakts undergång
Frihetstiden och Gustav III del 2
Sverige på 1800-taletVi tittade även på den här tidslinjen tillsammans.Uppgift!
Nu vill jag att du funderar över följande frågor och skriver ner lite om varje. Du kan skriva här på bloggen eller i läxboken. Läs igenom varandras tankar för då lär man sig massor av varandra. När du läser det andra skrivit väcker det kanske tankar och frågor som du vill ha svar på. Ta med dig frågorna till skolan så reder vi ut dem här. Märker du att det är svårt att sortera tankarna och skriva något svar på frågorna är det viktigt att du kommer till mig så att vi kan hjälpas åt. 

1. Berätta om några personer eller händelser från tidsperioderna vi läst om.

2. Kan du använda orden orsak, konsekvens, påverkan ...Visa det genom att berätta om något där orden ingår.

3. Vilka spår kan du ser i vår tid av det som vi har läst om?

4. Berätta om någon förändring som skedde och hur den påverkade människorna som levde då. 
(beslut om krig, partier, skifte, yttrandefrihet.....)

5.Vad vet du om historiska källor? Vad tror du det beror på att samma händelse kan beskrivas på olika sätt beroende på vilken källa man använder?  
.
/Therese 

lördag 7 februari 2015

Uppdrag: att läsa om klassiker

Nu har vi jobbat intensivt med klassiker och snart finns alla recensioner på plats.

Ditt uppdrag till på onsdag är att läsa och lyssna igenom kompisarnas recensioner.


  1. Leta efter likheter och skillnader mellan böcker. Vad kan du upptäcka? Tänk tillbaka på diskussionerna som ni hade med Karin i biblioteket.
  2. Fundera sedan på vilken av kompisarnas bok som du skulle vilja läsa och varför du väljer just den.
  3. Läs sedan igenom din egen recension. Är det något du vill ändra eller är du nöjd så? Om du vill ändra något skriver du ned det och tar med dig antecknigarna till skolan. Vi går tillsammans igenom din text igen och ändrar.


Det här kommer vi att prata om på onsdag!