fredag 31 maj 2013

Vad vi har lärt oss om människors beroende och påverkan på naturenMänniskans beroende av och påverkan på naturen med kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.


Nu har vi jobbat med den här meningen under ett par veckor. Vi började med att tillsammans försöka förstå vad meningen betyder. Därefter har vi jobbat med meningen på olika sätt. Vi har läst, undersökt och upplevt.
Kommer du ihåg vad blomman hette?Din uppgift till på onsdag är att berätta vad du har lärt dig i det här temat. Det är dags att bygga en kunskapsbank igen. Läs gärna kompisarnas tankar för att få inspiration och därefter lägga till fler tankar till dina egna kunskaper. Du får gärna kommentera flera gånger om du vill.

Vad kan du om det här? Berätta om:
Människans beroende av och påverkan på naturen med kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
Ser fram mot att få ta del av era kunskaper!

/ThereseBygga blommorHär kommer några bilder på blommorna som blev till när uppdraget var att bygga en blomma.


Fantasin flödade och det skapades en stor variation av blommor.


En mängd olika material som t ex sockerbitar, pasta, plastmuggar och servietter användes.

Bygga blommor var starten för att sedan studera blommor på närmare håll. Vi undersökte blommor och letade likheter och skillnader mellan olika sorters blommor.


Därefter studerade vi blommor i deras växtmiljö.

Vi tittade bland annat på orkidéerna Adam och Eva som växer på Öland


Tänk nu efter och berätta om din undersökning som du gjorde i klassrummet:
När du undersökte dina blommor, vilka likheter och skillnader hittade du då?
Skriv en kommentar och berätta!

söndag 12 maj 2013

Ekologins grunder

Vi startar nu ett nytt tema inom ämnet biologi.

I kunskapskraven i Biologi  står det bland annat så här :
"Eleven kan också förklara och visa på mönster hos människors beroende av och påverkan på naturen, och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband." Läroplanen 2011 s.122


Vi kommer att jobba med den här meningen:
Människans beroende av och påverkan på naturen med kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.

Tillsammans ska vi reda ut vad det betyder och bestämma hur vi ska kunna uppleva och förstå den meningen.

Till på onsdagen den 15/5 är ditt uppdrag att se en film på avmkr.se
Du får logga in och sedan söka efter filmen som heter Ekologins grunder. Den har nummer v1618-1
Det är många svåra ord i filmen. Under tiden du tittar vill jag att du samlar orden. Förberd dig gärna med att göra en sådan tabell som vi ofta gör i skolan. Du kan ha tre spalter med rubrikerna:
ordet, ordet betyder, så här kan man använda det..

Du kanske behöver lyssna på förklaringarna i filmen mer än en gång.
När vi träffas på onsdag ska vi prata mer om orden och vad de betyder därför är det viktigt att du har sett filmen innan vi träffas.

Bilden är hämtad här