Föräldrar

Varmt välkommen!

Varmt välkommen till sidan som riktar sig direkt till dig som förälder. Den här sidan kommer förmodligen byggas om och fyllas på efter hand. Du får gärna bidra med önskemål, ställa frågor och ha synpunkter som gör att vi tillsammans kan utveckla sidan så att den bidrar till förståelse och kunskap om det vi gör i skolan.

Det har hänt mycket i skolans värld de senaste åren. Inte minst vad det gäller vår läroplan och vårt betygssystem. På den här sidan hittar du lite information och länkar till sådant som kan vara bra att känna till som förälder. Du hittar även information om språkutvecklande arbetssätt, lässtrategier, de fem förmågorna som genomsyrar vår läroplan samt tankar kring att använda blogg som ett verktyg i undervisningen. Alla de delar som står här ovan är viktiga delar i undervisningen som ditt barn möter i klassrummet varje dag.

Betyg

Betygssystemet har förändrats ett par gånger under de senaste 25 åren. Idag har vi ett målorienterat system med betyg från E- A. I presentationen nedan finns en kortfattat jämförelse.


På  skolverket finns det en broschyr att ladda ner där det står mer om betygen.

Klicka här för att komma till Skolverket och ladda ner broschyren

Om du vill läsa mer om tidigare betygssystem så hittar du information här.

Eller kan du se en film som Pedagog Värmland har skapat


Filmen är gjord av:   Föreläsare: Anna Karlefjärd   Manus: Tobias Berger    Produktion: OPTV och Presentationsfilm    Ett samarbete mellan Pedagog Värmland och Karlstads kommun


The Big 5

De fem stora förmågorna som genomsyrar kunskapskraven är något som vi jobbar mycket med. Det krävs mycket träning för att utveckla förmågor där man kan jämföra, utveckla resonemang och se samband. Vi jobbar även med hur man kan tänka och göra för att utveckla sina förmågor. Göran Svanelid är mannen som var den som först skrev och pratade om The Big 5. Det finns en hel del att läsa om det bland annat den första artikeln som presenterade dem. "Lägg krutet på The Big 5" 


Språkutvecklande arbetssätt

I klassrummet jobbar vi mycket med att skapa ett gemensamt språk. Ett språk där vi alla har samma förståelse för orden för att vi ska kunna prata om arbetet men också för att alla ord och begrepp som finns i alla ämnen ska bli begripliga och användbara. Ibland kan det vara ett långt steg mellan vardagen och skolspråket i olika ämnen.   Språket bär kunskaper är en film som handlar om att arbeta språkutvecklande  Vill du se ett kort klipp så finns det här.

Ett exempel på gemensamt språk är att vi jobbar med olika  lässtrategier för att eleverna ska få redskap att angripa och förstå allt svårare texter. Genom att ha strategier så underlättar det och det är lättare att våga ta sig an en text. Författaren Martin Widmark drog igång ett projekt som kallas En läsande klass och i det projektet jobbade de fram bilder som symboler för olika strategier. De strategierna använder vi samt några till.  Fråga gärna om cowboyen, spågumman och detektiven! Det finns en film som riktar sig direkt till er föräldrar och den hittar du här.

I matematik skapar vi också ett gemensamt språk och då inte bara vad det gäller matematiska ord och begrepp utan även strategier för problemlösning. Vi kombinerar lässtrategierna med en arbetsgång för problemlösning som enligt Polya innehåller 4 stegArbetsgången ser ut så här:
När vi jobbar med matematik försöker vi: 
1. Förstå problemet, återberätta gärna med egna ord.
2. Planera lösningen - har jag löst något liknande problem? Kan jag rita, göra en tabell, eller pröva mig fram eller…Välja räknemetod
3. Genomför planen
4. Granska resultatet - Kan svaret vara rimligt? Har jag svarat på frågan? Kan man få fram svaret på annat sätt?

Digitala verktyg

Vi lever i en tid när vi har en enorm tillgång till information när helst på dygnet. Det finns massor av digitala verktyg runt omkring oss. I undervisningen försöker jag få med de digitala verktygen så mycket som möjligt för att skapa fler möjligheter till lärande. Att kombinera text, bild och ljud på olika sätt kan göra att möjligheter till lärande ökar. Bloggen är ett sådant verktyg. Det blir en arena att träna många saker. Formulera sig till många läsare, skapa gemensam kunskapsbank i klassen, visa andra vad man gör och ibland ett sätt att förbereda sig inför lektioner. Genom att vi använder bloggen som ett lärande redskap så finns det en möjlighet att flippa klassrummet. Det innebär att jag som pedagog försöker använda tiden i klassrummet på bästa sätt. Det är där vi möts och kan föra samtal. Genom att eleverna kan förbereda sig genom att titta på en film, lyssna på något eller reflektera över en fråga så kan lektionen användas till det som är svårt och utveckla det vidare. Det gör också att det finns möjlighet att repetera och se/lyssna en eller många gånger till på det vi har pratat om eftersom allt finns kvar på vår blogg. En stor fördel med det Flippade klassrummet är att klassrummet blir synligt för så många fler. Du som förälder har större möjlighet att få insyn i elevernas vardag om du vill genom att titta in på bloggen och ta del av det som vi jobbar med. 


Ställ gärna frågor om det är något du undrar över!

Varmt välkommen till vårt klassrum!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar