torsdag 13 mars 2014

Intervjuer i temat 100år

Nu har vi skapat oss en bild över hur det kunde vara i skolan i början av 1900-talet. Det har vi gjort genom att se film ur Madicken och läst berättelser för att sedan illustrera det vi har kommit fram till. Vi behöver nu få veta lite mer om hur det var i skolan vid ett par andra tidsperioder under de här 100 åren som gått. Det ska vi göra med hjälp av intervjuer. Det var inte bara skolan vi skulle försöka få veta mer om utan det var även:
kläder
boende
resor
leksaker
mat
Alla har förberett sig genom att sortera sina tankar med hjälp av en VÖL- tabell. En tabell där man skriver in det man VET, det man ÖNSKAR veta och det man lärt sig. 
Här är tankar om skolan samlade. Det man vet från 1914 och det man vill ta reda på:

Ditt uppdrag är att:
Intervjua någon som kan berätta om skolan, mat, resor, leksaker, boende och kläder. Det ska vara någon som gick i skolan runt 1954 och någon som gick i skolan runt 1984. Det kan vara både innan och efter just de åren. 

Glöm inte att skriva ner det du får reda på och ta med det till skolan på fredag vecka 12. Kan du ta bilder eller rita av t ex leksaker eller kläder eller något annat som är intressant att visa så är det jättebra!

Kommer du på fler bra frågor att ställa, förutom dem som du jobbade med i skolan, så skriv dem här som en kommentar. Då får vi en frågebank! 

Ska bli spännande att ta del av allt det du får reda på.

Lycka till!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar