fredag 28 februari 2014

Utvärdering av arbetet i hem- och expertgrupper

Nu har vi avslutat vårt temaarbete om Norden. När vi har jobbat med Norden har vi också tränat på att arbete i grupp. Det har vi gjort i våra expertgrupper som sedan hade i uppdrag att redovisa i hemgruppen. Nu är jag väldigt nyfiken på vad ni har tyckt om det arbetet.

Jag önskar att ni skriver och berättar så utförligt som ni kan. Det gör att jag kan lära mig massor av er och förbereda grupparbeten på ett ännu bättre sätt till nästa gång.

När du skriver vill jag att du tänker på att skriva hela meningar och motivera det du tycker. Det är bara jag som kommer att se dina svar.

Tack för hjälpen att lära mig mer!

/Therese

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar