fredag 4 oktober 2013

Trädobservation och pollinering

Du har två uppdrag till fredag vecka 41. Läs igenom texten noga innan du sätter igång.

Uppdrag 1

När vi träffas på fredag vecka 41 kommer vi prata om hur mycket träden har förändrats. Ditt första uppdrag är att göra en ny trädobservation ihop med din samarbetskompis. Ni behöver bestämma när ni ska observera och ta med er en lapp som ni hämtar vid läxorna.
Lappen ser ut så här:

Uppdrag 2

Vi har pratat om sambandet mellan bin och hur det kan bli frukt. Kommer du ihåg?
Tillsammans med Cissi pratade ni om pollinering och vi fick titta på bin i Ingelstad. Nu är det dags att sammanfatta det arbetet. Det kommer vi göra på fredag. Om du inte minns vad pollinering var då tycker jag att du ska titta på filmen igen. Den hittar du på avmkr.se Logga in med din skolmail och ditt lösenord. Sedan söker du efter filmen Pollinering och fotsyntesen. Det finns en film som heter Vi lär oss om:frukter - pollinering, kärnfrukter, stenfrukter och bär den får du gärna se med.

Uppdraget ni har till på fredag är att skriva det du kommer ihåg om pollinering. Du kan skriva här på bloggen eller i din läxbok. Berätta det du kommer ihåg om sambandet mellan bin och frukt och vad det är som händer!

Vi lär oss tillsammans

När du skriver din text tänk då på att läsa igenom innan du publicerar eller lämnar in. Läs igenom och tänk på stavning, stor bokstav och punkt samt om du kan utveckla din text mer. Ta gärna hjälp av varandra genom att läsa igenom kompisarnas texter. Ni bygger en kunskapsbank både vad det gäller fakta och hur man kan skriva en text. Vi lär oss tillsammans!

Bilder från skolans skördefest 


21 kommentarer:

 1. Först är det ett bi som flyger från blomma till blomma och tappar lite pollen från den andra blomman och sen året efter så blir det nya äppel och flera år efter blir det ett äppelträd.

  SvaraRadera
 2. Först så är det ett bi som är ett arbetsbi som landar på en blomma och pollen fastnar på kroppen. Sen så flyger biet till en annan blomma. Och då så stöter biet till pistillen och pollenet från den andra blomman ramlar av biet och in i blomman. Och sen så blir det ett frö i blomman. Och när blomman dör så faller fröet på marken och då sprids fröet med hjälp vinden, djur o.s.v. och då så blir det en ny växt med ett frö i. / Elias

  SvaraRadera
 3. Först så är det ett arbetsbi som jobbar för drottningen. Som föder upp bäbisar som ska bli arbetsbin. Biet flyger till en blomma och får pollen på kroppen. Sen flyger dom till fler blommor och får mer pollen på sig. Och då stöter biet till själva pistillen. Som är tjejen och kille som är ståndarna. Och pollen från den andra flyger ner i en annan blomma. Och då bildas det ett frö i blomman.
  När blomman dör så faller fröet ut. Och då kan det komma till en ny blomma. Fröet sprids med tex vinden eller olika sorters djur mm. Och så här går det. om och om igen hela tiden. / Tindra

  SvaraRadera
 4. Ett arbetsbi som jobbar för bidrottningen flyger till en blomma om det fasnar nektar på arbetsbiet. När arbetsbiet flyger till en annan blomman då trillar nektarna som fasnade från den andra blomman av och då blir blomman befruktad och av det så kan det då bli en frukt. / Alva P

  SvaraRadera
 5. Ett arbetsbi flyger till en blomma, medans den suger nektar fastnar det pollen i biets päls. När den sen flyger till en annan blomma och suger nektar så ramlar det av pollen och så fastnar det nytt. När pollenkornet hat ramlat av i blomman så bildas det ett frö som sedan blir en frukt.

  När det har kommit en frukt på tex ett äppelträd så kommer det kanske en fågel. Fågeln kanske äter upp äpplet och kärnorna och allt det så får ju den äppelkärnor i sig, och när den sen bajsar ut kärnar så kommer det ner i jorden och då befruktas det och så småningom så växer det upp ett litet äppelträd efter nått år.

  Så går det runt, runt och runt i en stor cirkel. //Sanna

  SvaraRadera
 6. Pollinering är när ett bi flyger till en blomma och suger näring som kallas nektar. Då fastnar det pollen från blomman på biet. Pollen är små små frökorn. När biet sen flyger vidare tar den med sig pollenkornen till nästa blomma. De fastnar på pistillen och sen blir det en ny blomma. //Alva.N

  SvaraRadera
 7. Ett arbetsbi flyger till en blomma, när arbetsbiet suger nektar så fastnar det pollen på biets kropp. När biet flyger till nästa blomma så rammlar det pollnet som fastnat på biet av. Sen finns det en äggcell som väntar på att bli befruktad. Det är dit som pollen kornen ska ta sig. När biet skrapar av sig pollen kornen så växer tunna slangar ner till fröämmnet. I slangarna åker hancellen ner till fröämnet och befruktas.


  Pollnet kan sprida sig på andra sätt också som med tillexempel Djur, vinden mm.

  //Saga

  SvaraRadera
 8. Pollinering, pollinering går till så här: Ett arbetsbi flyger till en blomma för att suga nektar som är binas mat, när biet suger nektar så fastnar en del pollen på biet, när biet sedan flyger vidare så tappar den de pollen kornen som den fått av den andra blomman, då bildas de ett frö i den nya blomman. Sedan blir fröt en frukt och sen när ett djur eller någon har ätit upp t.e.x äpplet så är de ju bara kärn fröt kvar o då trillar fröt ner i marken o då befruktas de o.s.v, de var lite svårt att förklara så om du inte riktigt förstår kan du fråga mig i skolan kan jag försöka förklara lite mer tydligt! // Ronja!

  SvaraRadera
 9. Ett bi flyger till en blomma och får polen på sin kropp. Sen flyger den till en annan blomma det polen som biet fick på sig kommer på den andra blomman. Och då befruktas den blomman. Och sen växer det slangar ner till fröämnet och vips så är fröämnet befruktat. Och nya blommor!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! fröet kan åka med vinden och fåglar som bajsar ut fröet. //Max w

  SvaraRadera
 10. Pollinering och Fotosyntesen
  När vi ska få en frukt behöver vi hjälp av insekterna.
  På våren har arbetsbinen mycket att göra. Uppfiften är att samla in pollen och nektar. Arbetsbiets chef är bidrottningen. Bidrottningen tar ut en arm'e av arbetsbin som ska jobba. Den nektaren som arbetsbiet samlar in gör bidrottningen honung av. De nya små larverna som ska bli arbetsbin matas med pollen och honung. Arbetsbinen är mest intresserade av hur mycket nektar det finns i blommorna. Genom växtens stjälk går rör till olika delar av växten. I rören transporteras vatten och näring. Det är vattnet som håller stjälken upprätt. i bladen finns också rör där vatten och näring rinner. Rören kallas för närver. Blomman måste ha näring i sig för arr växa och leva. Det får dem av bladen som är blommans kök. Det finns ett grönt färgämne i bladen som kallas för klorofyll. Det färgar bladen gröna. Med hjälp av klorofyllet, solljuset och koldioxid som finns i luften. Så bildas druvsocker i bladen. Blommans matlagning kallas för fotosyntes. Vid fotosyntes bildas också syre som släpps ut i luften. Fotosyntesen är alltså livsviktig för allt liv på jorden. Med sina vackra dofter och färger lockar blomman till sig insekter. Alla insekter har sina favoriter. Bin gillar mest gult och blått. En del kronblad har tillochmed ränder som visar var nektarn finns. Då blir det lättare att hitta nektaren. Kronbladen fungerar som ett fodral nästan. Foderbladen skyddar själva blomman innan den slår ut. Bland djur och människor är det alltid en flicka eller en pojke. I blomman är det oftast annorlunda. Han-delen heter ståndare och hon-delen pistill. Men vissa växter kan vara flicka och pojke samtidigt. De kallas tvåbyggare. För att växterna ska kunna föröka sig måste pollenkornen komma till en annans blomma pistill. Det är då bin och andra insekter hjälps till. När ett arbetsbi flyger in i en blomma för att komma åt nektarn så fastnar pollenkorn från ståndaren på arbetsbiet lite överallt på biets kropp. Arbetsbiet suger upp nektar och flyger vidare till nästa blomma. När arbetsbiet kryper in i blomman lossnar pollenkornen och landar på blommans pistill. Det är perfekt för blomman. Längst ner på pistillen finns ett fruktämne. Inne i den finns små lag av frön som kallas fröämne. I varje fröämne finns en äggcell som väntar på att befruktas. Det är dit de nya pollenkornen ska ta sig. När pollenkornen skrapas av på pistillen växer tunna slangar ner i pistillen till fröämnet. i slangarna förs han-cellerna från pollenkornet rakt ner i fröämnet. Där smälter han-cellerna ihop med en äggcell, då befruktas blomman. Fröämnet börjar svälla och ett frö eller en kärna håller på att bildas. Så småningom utvecklas det hela till ett frö, en frukt eller ett bär. Så när arbetsbiet är ute och letar nektar bidrar biet till att göra en växt, utan en aning. Det kallas POLLINERING! Det kan även befruktas på flera andra olika sätt.
  Hoppas den blev bra! :-)
  /Pauline

  SvaraRadera
 11. Allting startar med en humla som flyger till en blomma för att suga nektar. Då fastnar pollen från ståndaren (det är handelen) på humlan. När den har sugit färdigt så flyger den till en annan blomma och där trillar pollen av och kommer in i pistillen. Då skapas frön i blomman. när blomman dör så sprids fröna med exempelvis vinden. Det kan också spridas med vatten och djur. Fröet landar och börjar gro till ett äppleträd kanske. äpplen faller till marken sprider sina kärnor till jorden och då kan nya träd växa upp och trädets blommor ger humlor chansen att suga ny nektar. Detta kallas pollineringsprocessen./ Erik

  SvaraRadera
 12. Jag upptäckte att jag inte hade gjort stycken på min text och inte rättat stavfelen. Så här kommer den nu igen.
  Pollinering och Fotosyntesen
  När vi ska få en frukt behöver vi hjälp av insekterna.
  På våren har arbetsbina mycket att göra. Uppgiften är att samla in pollen och nektar. Arbetsbiets chef är bidrottningen. Bidrottningen tar ut en armé av arbetsbin som ska jobba. Den nektaren som arbetsbiet samlar in gör bidrottningen honung av.

  De nya små larverna som ska bli arbetsbin matas med pollen och honung. Arbetsbina är mest intresserade av hur mycket nektar det finns i blommorna. Genom växtens stjälk går rör till olika delar av växten. I rören transporteras vatten och näring. Det är vattnet som håller stjälken upprätt. I bladen finns också rör där vatten och näring rinner. Rören kallas för nerver.

  Blomman måste ha näring i sig för att växa och leva. Det får de av bladen som är blommans kök. Det finns ett grönt färgämne i bladen som kallas för klorofyll. Det färgar bladen gröna. Med hjälp av klorofyllet, solljuset och koldioxid som finns i luften så bildas druvsocker i bladen. Blommans matlagning kallas för fotosyntes. Vid fotosyntes bildas också syre som släpps ut i luften. Fotosyntesen är alltså livsviktig för allt liv på jorden.

  Med sina vackra dofter och färger lockar blomman till sig insekter. Alla insekter har sina favoriter. Bin gillar mest gult och blått. En del kronblad har till och med ränder som visar var nektarn finns. Då blir det lättare att hitta nektaren. Foderbladen fungerar som ett fodral nästan. Foderbladen skyddar själva blomman innan den slår ut.

  Bland djur och människor är det alltid en flicka eller en pojke. I blomman är det oftast annorlunda. Han-delen heter ståndare och hon-delen pistill. Men vissa växter kan vara flicka och pojke samtidigt. De kallas tvåbyggare.

  För att växterna ska kunna föröka sig måste pollenkornen komma till en annans blomma pistill. Det är då bin och andra insekter hjälps åt. När ett arbetsbi flyger in i en blomma för att komma åt nektarn så fastnar pollenkorn från ståndaren på arbetsbiet lite överallt på biets kropp.

  Arbetsbiet suger upp nektar och flyger vidare till nästa blomma. När arbetsbiet kryper in i blomman lossnar pollenkornen och landar på blommans pistill. Det är perfekt för blomman. Längst ner på pistillen finns ett fruktämne. Inne i den finns små anlag av frön som kallas fröämne. I varje fröämne finns en äggcell som väntar på att befruktas. Det är dit de nya pollenkornen ska ta sig. När pollenkornen skrapas av på pistillen växer tunna slangar ner i pistillen till fröämnet. i slangarna förs han-cellerna från pollenkornet rakt ner i fröämnet. Där smälter han-cellerna ihop med en äggcell, då befruktas blomman. Fröämnet börjar svälla och ett frö eller en kärna håller på att bildas. Så småningom utvecklas det hela till ett frö, en frukt eller ett bär.

  Så när arbetsbiet är ute och letar nektar bidrar biet till att göra en växt, utan en aning om det. Det kallas POLLINERING! Det kan även befruktas på flera andra olika sätt.
  Nu blev det bättre.
  /Pauline

  SvaraRadera
 13. Ett bi eller en humla flyger till en blomma för att suga nektar. Då fasar pollen från blommans ståndare sen flyger bit eller humlan till en annan blomma då trillar pollenet ner i pistillen. Då befruktas blomman och det kan bli en frukt biet eller humlan flyger ofta till samma blomsort för olika insekter gillar olika färger. Blommar kan också pollineras via vinden som T.ex. maskrosor pollineras med vinden. då blåser pollenet från ståndaren till pistillen. Det kan också spridas med djur som får pollenet i pälsen. Blommor kan också pollinera sig själva men det är inte så bra för att om blomman har någon sjukdom så får frukten det.//jacob

  SvaraRadera
 14. arbetsbina flyger från blomma till blomma. för värje blomma dom landar på så fasnar det pollen. sedan när dom flyger till en ny blomma så trillar pollenet som den fick från den gamla blomman av arbetsbiet och den får mer pollen som den sedan tappar på nästa blomma och så fortsätter det så helatiden runt och runt igen!!!


  /ella

  SvaraRadera
 15. Jag hade tänkt att försöka skriva direkt ur minnet. Så nu börjar vi!

  POLLINERING
  Först och främst behöver vi insekter. En massa insekter. Men låt oss välja t.ex en Humla.
  Humlan flyger till en blomma eller en ört. Alla insekter har sin egen favorit, till exempel humlans favoriter är blått och gult.
  Insekterna lockas till de goda dofterna och vackra färgerna.

  Vissa blommor har till och med ränder som visar var nektarna finns i blomman.

  I alla fall så går pollinering till på följande sätt:
  En Arbetshumla flyger till en blomma och samlar in nektar och pollen. När humlan är i blomman så nuddar den troligtvis ståndaren, och då fastnar det pollen på humlan. När humlan sedan flyger iväg till nästa blomma så trillar det av lite pollen som förhoppningsvis hamnar på det speciella "Märket" som det nog hamna i för att pollenet ska kunna befruktas. Och då befruktas blomman.

  Blommor kan också befruktas genom vinden som drar med sig pollen och djur som får pollenet i pälsen osv. Men konstigt nog så kan en blomma faktiskt pollinera sig själv, men då ser blomman dock nästan ut precis likadan som den andra blomman.

  SvaraRadera
 16. Som det NOG måste hamna i för att BLOMMAN ska kunna befruktas menar jag ju!
  /////TILIA.

  SvaraRadera
 17. Ett bi flyger till en blomma och såger näktar samtidig nudar bit pistilen och får pållen på sigmen när den flyger till nästa blomma så skakar den av sig pållen och då kommer pålen till hondelen. Då blir det ett frö

  SvaraRadera
 18. polenering är att ett äppelträd tex får blommor på trädet så komer insekterna och suger nektar så fastnar det pollen så flyger den till nästa träd då befruktas trädet och då blir det en frukt//johannes

  SvaraRadera
 19. Har läst alla era kommentarer om pollinering här på bloggen och i era läxböcker och mail. Nu ska det bli spännande och se vad ni skrev i No-böckerna i skolan idag. Trevlig helg!
  /Cissi

  SvaraRadera