måndag 18 januari 2016

Vi startar ett nytt tema: Jag och min omvärld -demokrati

Vi smyger ingång ett nytt tema nu. Det kommer att handla om demokrati. Vi tittade på filmen klass och demokrati som inledning. Du hittar filmen här om du vill se den igen! 

I temat kommer vi att jobba med det här innehållet:
• Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till. 
• Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet,t ill exempel i elevråd och föreningarHur individer och grupper kan påverka beslut.
• Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag.Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.
 De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.


På onsdagens lektion i vecka 3 kommer ni att se filmen Demokrati och grundlagar och sedan svara på frågorna här nedanför i enkäten.

Filmen hittar ni på http://www.avmkr.se/mediekatalog/ och den heter Demokrati och grundlagar i Sverige. V1533-1

1. Filmen är 15 minuter lång. Under tiden ni tittar skriver ni stödord i en tankekarta. 
2. Därefter pratar ni er samman och hjälps åt att fylla på varandras tankekartor med mer information. 
3. Tillsist svarar var och en själv på frågorna i enkäten! 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar