torsdag 7 januari 2016

Dags att avsluta temat om syskonreligionerna

På fredag nästa vecka ska vi avsluta temat syskonreligionerna dvs kristendom, judendom och islam. Målet med temat är att ni ska kunna:

• Berätta om heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler
• Använda  kunskaperna och berätta om  likheter och skillnader mellan världsreligionerna
• Berätta om samband mellan några religiösa uttryck och centrala tankegångar i religionen.

Men innan dess ska vi bygga en kunskapsbank tillsammans!

Läxa till onsdag:
Din uppgift är att fundera över punkterna här ovanför och skriva ner dina tankar i  kommentarsfältet. (Vill du hellre mejla dina svar får du gärna det) Skriv gärna frågor om du undrar över något. Jag kan svara och kompisarna kan svara.

Läs kompisarnas inlägg och lägg till någon mer fakta eller utveckla det de har skrivit ännu mer i ditt inlägg eller i ett nytt om du redan skrivit en gång. Genom att läsa det som andra har skrivit får du använda dina kunskaper på flera sätt. Du behöver fundera på om det stämmer eller inte och dessutom fundera på om du kan lägga till mer information om samma fråga.

När alla har skrivit ner sina funderingar har vi skapat en kunskapsbank!


Här kan du repetera....

Vad är religion
Abrahamitiska religoner - tre filmer
Kristendomen
Judendomen
Islam

Du har också massor av häften i din gröna mapp - glöm inte att titta igenom den. Där finns bland annat uppgiften som vi gjorde om frågan: Berätta om samband mellan några religiösa uttryck och centrala tankegångar i religionen.
Jag ser fram mot att få läsa allt ni skriver och på onsdag går vi igenom alla frågor och funderingar som finns kvar inför fredagen!

Vi lär tillsammans!

Peterskyrkan i Rom foto:Therese Linnér

20 kommentarer:

 1. Dom tre religionerna har heliga platser kyrkan, moskèn och synagoga. En ritual är en handling med symbolisk betydelse t ex att be. Levnadsregler är regler om livet och om vad man ska äta och klä sig t ex muslimer får inte äta allt. Likheter mellan dom tre religionerna är att alla tror på en enda gud men har olika namn på han, det finns en plan bakom denna. Skillnaderna mellan syskonreligionerna är, att det är bara kristna som tror på treenigheten //Saga!

  SvaraRadera
 2. Alla tre syskon religionerna har heliga rum kristendomens heliga rum är kyrkan islams heliga rum är moské och judendomens heliga rum är synagoga. Heliga rum kan se utt på olika sätt. En ritual kan t ex vara att man ber till Gud. Levnadsregler är regler som man ska följa och det fins olika regler i olika religioner t ex att judar inte får äta allt. En likhet mellan syskonreligionerna är att alla har en helig byggnad och en skilnad är att dom heliga byggnaderna inte ser lika dana utt.

  SvaraRadera
 3. Alla dom 3 syskon religionerna har heliga platser tillexempel Kristendomens heliga plats är kyrkan judendomens heliga plats är Synagogan och islams heliga plats är Moskén. En ritual är tillexempel ett dop där man får sitt namn. En levnadsregel kan vara att I Judendomen får man inte äta all sorts mat som tillexempel skaldjur och griskött. En levnadsregel inom Kristendomen kan vara tillexempel att du ska inte stjäla. Några likheter inom syskon religionerna är tillexempel att dom alla tro på en gud dom har alla en helig plats och en helig skrift och att Jerusalem är en viktig stad inom alla dom 3 syskon religionerna. En skillnad kan vara tillexempel att dom har varsitt namn på sin gud och att dom har olika levnadsregler. Ett samband mellan religiösa uttryck och centrala tankegångar kan vara tillexempel Begravning man gör det för att ta farväl av den döde och hur man gör det är att en person står och berätta om han eller hennes liv. När begravningen ska äga rum får familj och släkt vara med och bestämma. //Tim :D

  SvaraRadera
 4. Ett samband mellan religiösa uttryck och centrala tankegångar är t ex begravning det gör man för att ta farväl av den döda, det är en person som står och berättar om han/hennes liv. Om begravningen ska äga rum så får både familj och släckt vara med och bestämma //Saga <3

  SvaraRadera
 5. Alla de tre syskonreligionerna har en helig plats i staden Jerusalem. Islam har även Mecka. Betlehem är en populär plats för kristna eftersom Jesus föddes där. Islams heliga rum heter moské och ledaren immam, kristendomens heter kyrka och ledaren präst medan judendomens ledare kallas rabbin och byggnaden är synagoga. Bönen är viktig inom alla de tre religionerna medan fastan ser lite olika ut. Muslimerna ber till Gud vända mot Mecka. Dopet är viktigt inom kristendomen eftersom man då blir en del av guds familj. Inom judendomen bär männen kippa och många äter kosher för att visa att man kan välja bort. Inom islam äter man halal och kvinnorna bär oftast slöja. I kyrkan ska killarna inte ha någonting på huvudet. En gemensam levnadsregel är att man ska behandla andra som man vill att dom ska behandla en själv, man får inte heller stjäla. Alla syskonreligionerna har varsin symbol; kristendomens är korset, judendomens är davidsstjärnan och islams är en måne och en stjärna. Sedan har alla religionerna en helig skrift. Bibeln, Tora och koranen har flera gemensamma texter där Abraham är en viktig person. /Agnes

  SvaraRadera
 6. Kyrkan är kristendomens heliga byggnad. Kristendomens heliga ritualer är t. ex. bröllop, begravning, bön. Kristendomens levnads regler står i bibeln, som är kristendomens heliga skrift. Levnadsreglerna visar vad man får och inte får. I bibeln står också dom tio budorden.
  Judendomens heliga byggnad heter synagoga. Några av judendomens ritualer är
  - Omskärelsen
  - Bröllop
  - Begravning
  Ritualerna står i toran, som är judendomens heliga bok. Judendomens livsregler är de tio guds ord. Männen bär en liten tunn hatt som kallas kippa och den måste bäras i synagogan.
  Islams heliga byggnad heter moské. Mecka heter islams heliga plats, Mecka ligger i Saudiaraben och är muslimernas heligaste plats.
  Muslimernas ritualer är bl.a.
  - Bönen (när muslimerna ber vänder dom sig mor Mecka vart dom än är)
  - Ramadan ( På ramadan fastar alla muslimer tills solen har gått ner)
  - Omskärelse
  Muslimernas levnadssätt är bl.a. att kvinnor/ flickor måste bära slöja när dom är ute bland främmande folk. Dom bär slöja för att dom inte får visa sitt hår. Och att dom inte får äta griskött.  Samband mellan religiösa uttryck och centrala tankegångar är te. x. begravningen. Man lägger den döda kroppen i en kista. Sen har man en ceremoni då prästen/kantorn/imamen berättar lite om personen som dött, sen får man komma fram och säga farväl en sista gång. Man gör så för att visa den döda respekt och för att minas den.


  Några samband mellan alla religionerna är att alla har en helig byggnad och en gud som dom tror på. Alla har också högtider och ceremonier som dom firar.
  Några skillnader mellan alla religionerna är att dom firar högtider på olika sätt och dom har olika matregler. Och inom islam ska den som har dött begravas inom 24 timmar, och vändas mot Mecka.
  Nova

  SvaraRadera
 7. De heliga platserna för de tre religionerna är synagoga, kyrka och moské. Synagogan är judendomens heliga plats. Kyrkan är kristendomens heliga plats och moskén är islams heliga plats. Det de heliga platserna har gemensamt är att det är där man ber och håller gudstjänster utifrån sin religion. En ritual är något man gör enligt religionen, till exempel vid högtider så är en ritual inom judendomen att de firar chanukka så tänder 8 ljus. Ett för varje dag, eftersom de firar chanukka i 8 dagar. En kristen ritual kan vara bröllop eller dop i kyrkan som utförs av en präst. En ritual inom islam är fira att de bryter fastan, som firas i tre dagar. Då äter muslimerna en festmåltid första kvällen, man ger presenter till varandra och skänker pengar till fattiga och de som har det svårt. Muslimerna går också till moskén och då är en ritual att de tvättar sig innan de går in.
  Levnadsregler visar hur man ska vara och leva. I Kristendomen och Judendomen är de tio budorden de viktigaste levnadsreglerna t.ex. att man vara mot andra såsom man vill att de ska vara mot en själv. En levnadsregel inom islam är att följa halal som betyder att man inte får inte viss mat såsom fläsk.
  En likhet mellan de tre världsreligionerna är att de är monoteistiska religioner vilket betyder att de bara tror på en gud. En till likhet är att man har heliga platser. En skillnad är man har olika profeter, det vill säga en person inom religionen som har gjort eller sagt något bra. En till skillnad är att dem har olika religiösa uttryck och symboler för religionen. En annan skillnad är att de tre världsreligionerna har olika heliga skrifter. Ett samband mellan religiösa uttryck och centrala tankegångar är man till exempel ber för någon som är svårt sjuk eller som har dött. Då vänder man sig till Gud/Allah och ber honom hjälpa vid sjukbädden eller på begravningen. På samma vis är det vid dop när man önskar barnet ett bra liv och ber Gud eller Allah att ta med barnet i den religiösa gemenskapen och beskydda det. /Josefine

  SvaraRadera
 8. De tre syskon religionerna har alla heliga rum, kyrkan, moskén och synagogan men de ser olika ut.
  Alla har en helig skrift tex kristendomens heliga bok är Bibeln.
  Alla de tre religionerna tror på en enda Gud.
  Dopet är en av de viktigaste kristna ceremonierna. I dopet välsignas människan av Gud. Det betyder att hon/ han får beskydd och hjälp av Gud.
  Levnadsregler är regler man ska följa hur man ska leva tex vad man får äta och hur man ska klä sig. / Carl

  SvaraRadera
 9. Heliga platser är moské,kyrka,synagogan moskén är islams heliga plats kyrkan är kristendomens heliga plats och synagogan är judendomens heliga plats.I islam ber man 5 gånger om dagen, judar och muslimer får inte äta allt. I alla religioner tror man på en gud och alla har en helig plats men man har olika kläder och deras heliga platser ser olika ut.Dop är inom kristendomen då är det en präst som säger att gud tar väl hand om barnet och prästen häller lite vatten på barnets huvud man gör detta för att visa att barnet är kristet. MARTIN

  SvaraRadera
 10. Alla de 3 syskon religionerna har ett heligt rum. De kristna har kyrkan, judarna har synagogan och muslimerna har moskén. Det de här heliga rummen har gemensamt är att man ber och håller gudstjänster där.

  De kristnas Levnadsregler står i bibeln som är deras heliga skrift, i bibeln står även de tio budorden. Kristna ceremonier är tillexempel:
  - Bröllop
  - Begravning
  - Konfirmation
  Exempel på kristna Levnadsregler:
  - Förlåta
  - Ta av din huvudbonad när du går in i kyrkan

  Judarnas Levnadsregler står i Tanach som är deras heliga skrift, den är uppdelad i 3 delar. Exempel på judiska ceremonier är:
  - Omskärelsen
  - Bar/bat mitzva
  Exempel på judiska Levnadsregler:
  - Kosher
  - Inte avbilda gud
  - Inte uttala guds namn

  Islams heliga rum är Moskén, deras Levnadsregler står i koranen. När man är muslim så ber man 5 gånger per dag och vänder sig mot Mecka.

  Exempel på Islams ceremonier:
  - Bönen
  - Ramadan
  - Omskärelse

  Exempel på Islams Levnadsregler:
  - kvinnorna ska ha slöja
  - Äta halal

  Exempel på samband mellan religiösa tankegångar och uttryck är begravning man lägger den döda i en kista, prästen pratar om den döda och man får ta farväl av den döda.

  Exempel på samband mellan de tre syskonreligioner är tillexempel att de är monoteistiska religioner och att de har kopplingar med Abraham. //Dan

  SvaraRadera
 11. Alla tre syskonreligionerna har varsin helig skrift. Den Islamska heter Koranen, den Judiska heter Tora och den Kristna heter Biblen. Ialla tre står det om Gud och vad som
  är rätt och fel.

  Dom tio budorden är viktig för både judar och kristna att följa. Där står vad man ska göra och inte göra som Du ska inte vittna falskt mot din nästa och det betyder du ska inte ljuga för andra.

  Några kristna cermonier:
  -Dop
  -Begravning
  -Bröllop
  Alla tre cermonier leds av en präst och utförs oftast i en kyrka.
  Kristna levnadsregler:
  -Ta av sig sin huvudbonad när du går in i kyrkan för att visa respekt för gud
  -Förlåta dom som gort fel.

  Judiska cermonier:
  -Bröllop
  -Bar och bart mitzva
  -Omskärelsen
  Detta utförs med hjälp av en rabbin i en synagoga.
  Judiska levnadsregler:
  -Du ska äta kosher
  -Inte uttala guds namn
  -Inte avbilda gud

  Islamska cermonier:
  -Bönen
  -Omskärelsen
  -Ramadan
  Deras heliga byggnad är en Moske´och han som talar heter Imam
  Islamska levnadsregler:
  -Man ska äta halal
  -Kvinnor ska ha slöja
  /Smilla

  SvaraRadera
 12. Alla 3 religion har en helig plats, Kristna har kyrkan som helig plats, Judar har synagogan som helig plats och Islamer har mosken som helig plats.

  Likheter mellan religionerna: Alla religion har en helig skrift.
  Skillnader mellan religionerna: Alla religion har olika regler t.ex: islamer får inte äta griskött.

  Kristnas ceremonier t.ex:
  bröllop
  begravning
  kristnas levnadsregler t.ex:
  förlåta

  Judarnas ceremonier t.ex:
  Bar/Bat-Mitzva
  Judarnas levnadsregler t.ex:
  Inte avbilda Gud

  Islamernas ceremonier t.ex:
  ramadan
  Islamernas levnadsregler t.ex:
  äta halal

  Samband mellan religösa tankegångar och uttryck är begravningen t.ex där bärettar prästen om hans eller hennes liv.

  SvaraRadera
 13. De heliga platserna i Syskonreligionerna är kyrkan (kristendomen) synagogan (judendomen) moskén (islam). Några Likheter mellan syskonreligionerna t.e.x är:
  Att i de tre religionerna tror man på en gud.
  Att i judendomen och islam får man inte äta en viss mat.

  Syskonreligionernas heliga skrift är bibeln (kristendomen) tora (judendomen) koranen (islam).

  Syskonreligionernas symbol är ett kors (kristendomen) stjärna (judendomen) halvmåne med en stjärnan (islam)

  snabbfakta

  kristendomen

  Dop
  När man föds så döper man barnet genom att hälla ljummet vatten på huvudet och man ber gud välsignar barnet.

  Konfirmation
  Efter dopet kan man konfirmeras och det betyder att efter man har döps kan man bestämma om man är kristen eller inte för att när man döptes som liten kunde man inte välja om man var kristen eller inte.

  I kristendomen tror man på gud och jesus. I kristendomen ber man till gud i kyrkan.


  judendomen

  bar och bat matvitza
  Bar och bat matvitza betyder att man blir vuxen och inte längre barn.

  Judar tror på en gud. Judendomens cermonier är:
  -bar och bat matvitza
  -Omskärelse


  islam

  I islam tror man på gud och Muhammed som är guds viktigaste profet.
  På arabiska heter gud allah. Om man är muslim så ber man fem gånger om dan antingen i moskén eller hemma men det viktigaste är att man ber mot Mecka.  SvaraRadera
 14. I JUDENDOMEN FÅR MAN INTE ÄTA ALLT TILL EXEMPEL GRIS,HARE,HÄST,BLÄCKFISK OCH SKALDJUR. man får heller inte blanda mjölk med kött alexander

  SvaraRadera
 15. De tre syskonreligionernas likhet är att alla har heliga skrifter som talar om vad man får och inte får göra, hur man ska vara och leva samt att alla tre religionerna härstammar från Abraham. Bönen är en viktig del av inom religioner samt att man följer de heliga skrifterna.

  I Islam följer man den heliga skriften Koran och islams heliga byggnad är moskén. I Koranen står det hur man ska uppträda för att vara en god muslim, t ex kvinnorna ska dölja håret, man ska be 5 gånger om dagen oavsett vart man befinner sig, äta halal samt fasta på Ramadan.
  I islam följer man vissa ceremonier som t ex omskärelse, fastan, begravning.

  I Judendomen följer man den heliga skriften Tora och judendomens heliga byggnaden är synagogan. I Tora står det att man ska äta kosher, inte avbilda gud och inte säga guds namn. De judiska ceremonier är Bart Mitzva, bröllop, begravning och omskärelse.

  I Kristendomen följer man den heliga boken, Bibeln. För att vara en god kristen ska man följa de tio budorden, t ex inte döda, inte stjäla, inte vara avundsjuk osv. Kristendomens heliga byggnad är kyrkan. De viktiga ceremonier i den kristna tron är dop, bröllop, konfirmation och begravning.

  SvaraRadera
 16. Dem heliga platserna är kyrka har kristendom, moské har islam och synagoga har judendom. Alla dem syskonreligionerna tror på en enda Gud. Islam och judendom får inte äta ett viss slags mat.

  Kristendomens heliga byggnad är kyrka och dem har symbol som kors. Deras heliga bok heter Bibel. Deras ceremonier är dop, konfirmation, bröllop och begravning.
  Levnadsregel är att förlåta dem som har gjort fel.

  Islams heliga byggnad är Moské och deras symbol är halv måne med stjärna. Deras heliga bok heter Koran. Islams ceremonier är omskärelse, fastan, ramadan och begravning.
  Levnadsregel är att äta halal och kvinnor bär slöja.

  Judendoms heliga byggnad heter Synagogan och deras symbol är Davidstjärna.
  Deras heliga bok heter Tora. Judendoms ceremoni är bar och bat mitzva, omskärelse och bröllop.
  Levnadsregel är att inte avbilda Gud.

  Samband mellan dem tre religionerna är begravning, där man lägger den döda i en kista och sen pratar Präst, Kantorn, Imamen om den dödas liv, sen får man komma fram och ta farväl en sista gång.//Emilio

  SvaraRadera
 17. heliga platserna för religiornerna är kyrkan för kristendom, moskén för islam och synagogan för judendomen.
  i judendomen har man en kosher. (man får inte äta gris häst hare eller hafsjur utan fjäll.)

  alla religornerna har en gud.
  alla har en helig symbol/symboler.
  judana har en kosher.(matregler)
  muslimerna tror att guds son har inte födds än.

  dop. = man blir typ en del av religionen då när man skvätter vatten på barnet/en vuxen dopar sig.
  man gör det för att visa att man går med religionen.

  Jasper

  SvaraRadera