lördag 7 februari 2015

Uppdrag: att läsa om klassiker

Nu har vi jobbat intensivt med klassiker och snart finns alla recensioner på plats.

Ditt uppdrag till på onsdag är att läsa och lyssna igenom kompisarnas recensioner.


  1. Leta efter likheter och skillnader mellan böcker. Vad kan du upptäcka? Tänk tillbaka på diskussionerna som ni hade med Karin i biblioteket.
  2. Fundera sedan på vilken av kompisarnas bok som du skulle vilja läsa och varför du väljer just den.
  3. Läs sedan igenom din egen recension. Är det något du vill ändra eller är du nöjd så? Om du vill ändra något skriver du ned det och tar med dig antecknigarna till skolan. Vi går tillsammans igenom din text igen och ändrar.


Det här kommer vi att prata om på onsdag!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar