måndag 13 oktober 2014

Ordklasser - Substantiv och adjektiv

Nu sätter vi igång ett arbete med ordklasser. Vi behöver mer kunskap för att kunna prata om våra texter och hur vi kan utveckla dem. Vad innebär tidsformer? Vilken ordklass kan man använda för att binda ihop meningar och hur kan man göra utvecklade beskrivande gestaltningar?

För att kunna prata mer om det ska vi fördjupa oss i våra 9 ordklasser. Det här är uppgifter som finns på planeringen den här veckan.

Här kommer du till två filmer som vi vill att du ska se och sedan är det dags att svara på frågor om ordklasserna. Frågorna finns på bilderna här nedanför eller under filmerna när du klickar på länken. Du svarar här på bloggen i en kommentar. Filmerna och frågorna finns på ur.se och serien heter Grammatikbolaget.  Under varje bild finns en länk som leder dig direkt till programmet som du ska se!

SubstantivAdjektiv
När du har sett filmerna kan du scrolla ner nedanför varje film för att se fler filmer och få veta ännu mer om ordklassen. Det är perfekt om man tycker att något är lite svårt!

30 kommentarer:

 1. Substantiv

  Substantiv är en ordklass inom grammatik. Till exempel namn på personer, saker, ämnen, platser.
  Man känner igen substantiv genom att man kan säga en, ett eller framför ordet. Alla namn och städer räknas också som substantiv.
  Substantiv börjar med stor bokstav när det är namn på platser eller personer.
  Singular betyder en/ett och plural betyder flertal. Till exempel ändrar substantivet form i dessa fall: Stol / stol-ar, katt / katt-er och klocka / klock-or, men ibland ändras det inte alls, till exempel bord, hus, träd.
  Konkreta substantiv är något man kan se, höra eller ta på. Abstrakta substantiv är tvärtemot. D.v.s något man inte kan se, höra eller ta på. Till exempel att man inte kan ta på lycka, men man kan känna det inom sig.

  SvaraRadera
 2. 1.Substantiv är t.ex en sak
  2.man kan sätta en,ett eller flera framför.
  3.t.ex i början av namn.
  4.att singular är någonting som man har gjort och plural är nutid och det för med att man får säga i dåtid och nutid.
  5.ett konkret substantiv är t.ex en vägg för att den kan man röra,och ett abstrakt substantiv är något man inte kan röra t.ex konditionen.
  1ett adjektiv känner man igen på när det är ett besskrivande ord som hungrig.
  2.t.ex när det är stor större och störst.
  3.t.ex när det går att säga större då kan man säga mer och mest istället.
  /////carl😃

  SvaraRadera
 3. Adjektiv

  Man känner igen ett adjektiv genom att det är ett ord som beskriver något. Till exempel en söt katt, en regnig dag, ett ruttet äpple.
  Komparation betyder att jämföra något med något annat. Till exempel söt, sötare sötast. Gammal, äldre, äldst. Vass, vassare, vassast. Snabb, snabbare, snabbast.
  Komparation med mer eller mest kan användas vid vissa ord. Till exempel regnig, mer regnig, mest regnig. Vriden, mer vriden, mest vriden. Böjd, mer böjd, mest böjd.
  /Pauline

  SvaraRadera
 4. 1 ett substantiv är en sak tex en stol

  2 man kan känna igen ett substantiv genom att man kan sätta en ett och flera.

  3 ett substantiv ska ha stor begynnelsebokstav när det är ett namn eller en stad.

  4 när man förundrar en singular till en plural så lägger man oftast till ar eller or.

  5 konkreta substantiv är saker man kan ta på tex apelsiner medan abstrakta substantiv är saker man inte kan röra på tex en tanke.
  / Edson

  SvaraRadera
 5. 1 ett substantiv är en sak, stad eller namn.

  2 Man kan känna igen ett substantiv geom. att man kan sätta en ett eller flera framför.

  3 Ett substantiv har stor begynnelsebokstav i början av meningar, namn eller städer.

  4 När man förändrar ett plural till ett singular så lägger man oftast till ar, or eller er men vissa ord förändras inte.

  5 Skillnaden mellan abstrakta och konkreta substantiv är att konkreta kan man ta på t.ex. en frukt men abstrakta kan man inte ta på t.ex. tankar //Jacob

  SvaraRadera
 6. 1 Man känner igen adjektiv för att det är ord som beskriver något t.ex. jag springer snabbt äpplet är fint och bilen är grön.

  2 Komparation är när man ändrar lite på ordet t.ex. snabb, snabbare och snabbast eller stor, större och störst. Då blir det mer beskrivande.

  3 Komparation med mer och mest används vit t.ex. böjd mer böjd mest böjd då man inte kan ändra slutet eller hela ordet så använder man sig av mer och mest framför ordet. //Jacob

  SvaraRadera
 7. Substantiv

  1. Ett substantiv är en sak där man sätter EN eller ETT framför t.ex. en sko / ett bord.

  2. Du känner ingen ett substantiv om det står EN eller ETT framför.

  3. Ett substantiv har stor begynnelsebokstav i början av meningar, namn eller städer.

  4. När man förnedrar ett plural till ett singular så lägger man oftast till ar, or och er men ibland ändras inte ädel ord.

  5. skillnaden mellan abstrakt och konkreta substantiv är att konkreta kan man ta på t.ex. en boll men abstrakta kan man inte ta på t.ex. moln // Erik

  SvaraRadera
 8. 1. Ett substantiv är en sak, tex en boll. Det är också en sak som man sätter ett en eller flera framför.

  2. Du känner oftast igen substantiv för att det står en eller ett framför.

  3. Oftast är det namn eller stad.

  4. Då man förändrar ett plural till ett singular sätter man oftast: ar, or och er.

  5. Skillnaden mellan ett abstrakt och ett konkret substantiv är att konkreta kan man ta på tex en mobil. Medans ett abstrakt substantiv kan du inte ta på, tex en dröm.
  /////////////Edvard-.-

  SvaraRadera
 9. 1. Ett substantiv är någon sak t.e.x en katt eller groda.

  2. Man känner igen ett substantiv för det står en, ett eller flera framför ordet.

  3. Ett substantiv har stor begynnelsebokstav när det är ett namn eller en stad.

  4. När man förändrar plural till singular så sätter man dit ar, or och er.

  5. Skillnaden mellan abstrakta och konkreta är att konkreta är något man kan röra på t.e.x en dator. Abstrakta är något som man inte kan röra på t.e.x en känsla.

  1. Man känner igen ett adjektiv för att ett adjektiv beskriver hur någon är, t.e.x en lång flicka. Det kan också vara en färg.

  2. När man komparerar med adjektiv så skriver man t.e.x snäll, snällare, snällast.

  3. Man använder orden med, mer och mest när man inte kan ändra slutet och då kan man t.e.x skriva sylt, mer sylt eller mest sylt.
  // Alva N

  SvaraRadera
 10. Adjektiv

  1. Man kan känna igen ett adjektiv för det beskriver något t.ex. bilen är gul och päronet är stort.

  2. När man komparerar menar man att man skriver t.ex. snygg, snyggare, snyggast.

  3. Komparera med mer eller mest används vid t.ex. apelsin, mer apelsin mest apelsin. Detta andvänder man när man inte kan ändra slutet av ordet. // Erik

  SvaraRadera
 11. Substantiv
  1. substantiv är en sak.
  2. man känner igen ett substantiv om man kan setta ett en eller flera framför.
  3. ett substantivn ska ha en stor bokstav när det är en stad eller namn.
  4. det är en singular om det är en sak och om det är två saker heter det plurar.
  5. konreta saker är om man kan känna, lukta eller se och abstrakt är om man inte kan se eller känna eller kukta.

  Adjektiv
  1. man kan känna igen adjektiv om den beskriver något.
  2. komprativ är om man skriver rik, rikare, rikast.
  3. om man inte kan skriva rik, rikare, rikast så kan du skriva med mer mest framför orden.
  ///albin

  SvaraRadera
 12. Substantiv
  1. Det är en sak eller ett namn.
  2. Man känner igen det genom att man kan sätta en eller ett framför det.
  3. Det kan vara i ett namn.
  4. En apelsin flera apelsiner t.ex.
  5. Jag är ett konkret substantiv för att man kan känna på mig och lukta. Ett abstrakt substantiv är det man inte kan känna eller lukta på t.ex. en dröm.
  //Ludde

  SvaraRadera
 13. Adjektiv
  1. Man känner igen det genom ett beskrivade ord t.ex. Jag är hungrig.
  2. Stor, Större, Störst är det.
  3. Om man inte kan skriva Stor, Större eller Störst kan man skriva mer eller mest framför orden.
  //Ludde
  3.

  SvaraRadera
 14. Substantiv:
  1. Substantiv är ett land, namn eller en sak.
  2. Man känner igen det genom att man kan sätta en eller ett framför ordet.
  3.Det kan ha en stor besynnelse i ett namn.
  4. Man kan ta en sak tillexempel en boll i singular och flera bollar i plural.
  5. Ett abstrakt är ett substantiv som man inte kan känna eller göra. Som en mardröm kan man ju inte ta på. Och Konkret substantiv är sånt man kan känna på och göra.
  Adjektiv:
  1.Man kan känna igen ett adjektiv genom att man beskriver nåt.
  2. Man kan komparera genom att ta gammal då blir det:
  Gammal, Äldre och till sist Äldst.
  3. Om man kan inte göra det som på förra frågan tror jag.
  /Tindra

  SvaraRadera
 15. Substantiv

  1. Substantiv är en sak tex en människa.

  2. Man känner igen ett substantiv om man kan sätta en, ett eller flera.

  3. Det ska ha en stor begynnelse bokstav när det är en stad eller ett namn.

  4. Man brukar lägga till ar, or eller er när det är plural eller singular.

  5. Abstrakt är när man inte kan nudda dom tex som en dröm eller en tanke och konkret är något man kan nudda tex en penna.

  Adjektiv

  1. Man känner igen ett adjektiv genom hur saker ser ut tex min tröja är vit.

  2. En komperation är tex stor större störst.

  3. Man använder det när man inte kan ta slut på något.

  //Edvin

  SvaraRadera
 16. 1 ett substantiv är en ska t.ex en fotboll

  2 man känner igen ett substantiv om man kan sätta en eller ett faram för namn och städer är också subststantiv.

  3det har en stor begynelse bokstav på om det är namn eller satd

  4 man brukar lägga till or,ar om det är plural eller singlular

  5 abstrakt när man inte kan nudda något och konkret är något man kan nudda
  //johannes

  SvaraRadera
 17. 1. man kännet igen ett adjektiv genom att det beskriver något

  2 man komparerar t.ex liten mindre minst

  3 man inte kan ta slut på något

  // johannes

  SvaraRadera
 18. 1. Ett substantiv är egennam, saker och ord som man sätter en ett och flera framför.

  2. Du känner igen ett substantiv om det är beskrivande ord. Substantiv beskriver tex färg, ljud och känslor.

  3. Man ska ha en stor begynnelsebokstav om det är ett egennamn.

  4. Det läggst till och tars bort olika bokstaver beroende på om det är singel och plural. Om vi tar ett exempel som bil. Om man ska förendra bil till plural blir det bilar. Då lägger vi till ar.

  5. Konkreta och Abstrakta substantiv är substantiv som man kan och inte kan röra på. Konkreta är substantiv som man kan se och ta på. Abstrakta är substantiv som man inte kan se eller ta på.

  //Sanna och Alva B

  SvaraRadera
 19. Substantiiv!
  1. Ett substantiv är en sak, ett land, ett namn eller känsla, t.ex Katt och Kärlek.
  2. Man känner igen ett substantiv genom att man kan sätta en, ett eller flera framför ordet.
  3. Man ska ha en stor begynnelsebokstav om det är ett egennamn eller en stad.
  4. Singular är ett ental, alltså är det bara en. T.ex EN människa eller Ett hönshus. Plural är när det är flera, t.ex TVÅ människ(or). Alltså lägger man till or eller ar beroende på om det är singular eller plural.
  5. Ett konkret substantiv är något man kan se or röra, t.ex en människa. Ett Abstrakt substantiv är någonting man inte kan se eller ta på, t.ex en känsla. Man kan känna glädje, men inte se eller ta på det.
  /Tilia.

  SvaraRadera
 20. Adjektiiv!
  1. Man känner igen ett substantiv genom att det beskriver någon/något. T.ex Han är BLÅ eller: Jag är ROSA och GLAD när jag klappar den MJUKA och SÖTA kattungen.
  2. Att komparera är t.ex om man tar: Jag är BRA, Hon är BÄTTRE men han är BÄST.
  3. Om man inte kan skriva t.ex Bra, bättre och bäst framför ett ord så sätter man mer och mest framför ett ord. T.ex Begåvad, Mer begåvad och Mest begåvad. Man kan ju inte riktigt skriva: Begåvad, Begåvader och begåvadest. Det bli ju konstigt! :D
  //Tilia.

  SvaraRadera
 21. substantiv!!
  1 Ett substantiv är tex en bil.
  2 Man kan änna igen det genonm att man kan sätta en ett eller flera framfö orden.
  3 Det har en begynnelsebokstav på om det är namn eller stad.
  4 Man brukalägga till or,ar om det är plural eller singlular.
  5 en kontekret substantiv är te x en vägg för den kan man röra och se. ett abstrakt substansiv är något man kan inte se eller röra.

  ADJEKTIV!
  1 man kan känna igen substantiv genom att beskriva något.
  2 komperera är tex ful fullare fulast.
  3 om man kan inte skriva ful fulare så kan man skriva mer fulare mm

  SvaraRadera
 22. 1. Ett substantiv är en sak som man kan sätta en, ett eller flera framför. Tex, en Felicia, ett bord och flera hundar.
  2. Man kan känna igen det genom att man kan sätta en eller ett framför.
  3. Den ska ha en stor begynnelsebokstav när det är ett namn eller en stad.
  4. Den förendras genom att man lägger på två ord, det är oftast (ar) , (er) eller (or) tex, jackor, bilar och städer.
  5. Konkreta substantiv är det man kan se och röra på. Och abstrakta är motsasten, alltså sånt man inte kan röra på som tex känslor. // Felicia och Emelie

  SvaraRadera
 23. 1. genom att den beskriver något i en mening som gör att det blir intressantare.
  2. T.ex fin finare finast.
  3. fantastisk mer fantastisk mest fantastisk. // Emelie och Felicia

  SvaraRadera
 24. 1. Ett Adjektiv är ett ord som beskriver hur man är eller känner sig.

  2. Komparation är tillexempel Fin, Finare och finast. Eller fantastisk, mer fantastisk och mest fanstastisk.

  3. Om man inte kan skriva fin, finare och finast kan man skriva fin, mer finare osv!

  //Sanna Alva

  SvaraRadera
 25. adjektiv
  1.adjektiv beskriver vad man är eller vad man känner
  2.komperation är t.ex. tjock, tjockare, tjockast
  3. Rik rikare rikast
  //Max

  SvaraRadera
 26. Subsatantiv
  1. Ett substantiv är t.ex. en stol ett bord eller en bok.
  2. Man känner igen ett substantiv om man kan sätta en eller ett framför ordet.
  3.Till exempel framför ett namn.
  4. När det är plural sätter man ofta ar eller or framför
  5.Kontret och abstrakt är saker man kan röra eller inte röra.
  //Max

  SvaraRadera
 27. Substantiv
  1. Ett substantiv är en sak eller namn på plats och person t. ex fönster, Lars, Växjö.
  2. Man vet att det är ett substantiv om man kan sätta en eller ett framför det t. ex EN hund ETT hus.
  3. Ett substantiv har stor begynnelsebokstav fram för ett namn eller en plats.
  4. När det är ett plural kan man sätta t. ex två, flera framför och ordet brukar sluta på AR t. ex fiskAR OR t. ex apOR eller ER t. ex BabianER.
  5. Konkret är en sak man kan ta på t. ex stol eller hund. Abstrakt är nåt som man INTE kan ta på t. ex fis eller tanke.
  //Oliver

  SvaraRadera