söndag 12 januari 2014

Jordens inre krafter

Nu har du fått läsa om jordens inre men även yttre krafter. I det här uppdraget, som är till på fredag, ska du få lyssna på två filmer där du ska få veta mer om jordens inre krafter eller kanske repetera det du redan vet. Det finns även ett bildspel som jag vill att du ska klicka runt i. När du klickar på prickarna får du veta mer om vad som skett på just den platsen. När du har tittat på filmerna ska du få svara på några frågor.

Första filmen heter Jordklotet och jordskorpan det är Eddie Gustavsson som har gjort den.Nästa film du ska få titta på heter Kontinentalplattor och berggrund. Den hittar du om du klickar på länken här.

Bildspelet som du kan klicka dig runt i heter Vulkaner och du hittar det här. Det var lite knepigt att förstå upplägget i början men ge inte upp. Du kan t ex klicka på cirkeln med en vulkan i då kommer det fram massa vulkaner på de röda prickarna. Om du håller pekaren på en av dem så berättas det fakta.

Nu vill jag att du ska svara på några frågor. Du kan göra det här i kommentarsfältet, maila dina svar till mig eller skriva det i din läxbok.

Tänk på att utveckla dina svar genom att förklara, förtydliga med exempel och motivera där det behövs!
1. Varför rör sig plattorna?
2. Vad kan hända när plattorna möts? Ge exempel
3. Hur kan jordens inre krafter påverka människor?
4. Vad tyckte du var mest intressant i de här filmerna och i bildspelet? 
Glöm inte att läsa igenom innan du skickar eller lämnar iväg din text. Kontrollera att det inte finns tankeluckor och glöm inte att  kolla det där med punkt och stor bokstav.


Om du vill se fler filmer eller läsa mer om detta så finns det mycket mer på samma sida som jag har hittat det här till fredagens uppdrag.

Ser fram mot att prata mer om det här på fredag!

/Therese

28 kommentarer:

 1. 1Jordskorpan spricker, för att det rör sig i mantlen.Och då bildas det plattor.
  2. Det kan bildas berg,jordbävningar,vulkanutbrott och översvämningar.
  3. Det kan påverka med att det kan bli jordbävningar,vulkanutbrott och översvämningar. Och konsekvensen till det blir att människor dör,svälter eller bli hemlösa.
  4. Jag tycker att det var roligast med att kolla på bildspelet, där man fick kolla på städer som hade fort kraftigia jordbävningar,vulkanutbrott eller då översvämmningar.

  //Tindra

  SvaraRadera 2. 1. Plattorna rör sig därför att starka strömmar rör sig kraftigt och jordskorpan och manteln spricker och bildar olika plattor.
  2. Ifall plattor möts kan det uppstå problem. Tillexempel jordbävning, jordskalv och vulkanutbrott.
  3. Jordens krafter kan påverka oss genom att vi blir fattiga, hemlösa eller dör till och med. Det kan hända när vi har en jordbävning, vulkanutbrott eller tsunami tillexempel.
  4. Jag tycker det var mest intressant att kolla på bildspelet för man fick lära sig rätt så mycket och det var spännande när man fick veta vad som hade hänt och hur det såg ut då för det har jag ofta .

  /Pauline

  SvaraRadera
 3. 1 plattorna rör sig för att magman i manteln rör på sig och då flyttas plattorna också.

  2 om två plattor möts så kan det gå illa det kan bli vulkaner tsunami och jordbävningar men det kan också bildas höga berg.

  Som på fråga två det kan bli tsunami, jordbävningar och vulkaner.

  jag tyckte det var intressant med vad alla plattorna heter./edson

  SvaraRadera
 4. 1: Plattorna rör sig för att i manteln rör sig magman och då rör sig plattorna.
  2: Då kan det bli jordbävningar och det kan bli berg och vulkaner.
  3: Det kan bli jordbävningar och i sprikorna kan människor falla till döds.
  4: Jag trodde att yttre kärnan var stel men så var det inte
  Max och Edvard

  SvaraRadera
 5. 1:Plattorna rör sig för att magman rör sig i marken och då gör r plattorna det också
  2:Dom kan bilda berg och vulkaner
  3:i visa länder r kan det bli gjordbävning och då blir det farligtatt vistasi området det blir sprikor i marken och då kan människor falla ner och dö.
  4:jag tykte att det med isla d var spenande och intre sant1ä av Frida

  SvaraRadera
 6. 1. Plattorna rör sig för att magman är flytande. Magma är en flytande massa som finns inuti manteln.

  2. Om två plattor slår ihop med varandra kan det bildas vulkanutbrott, tsunamis, jordbävningar och berg.

  3. Jordens inre kraft kan påverka oss på olika sätt, tex om ett vulkanutbrott utbryter så hinner inte alla människor bort ifrån lavan och dör på så sätt, fast oftast så rinner lavan väldigt sakta. Men om det blir en jordbävning under vatten ytan så bildas en tsunami och om tsunamin är kraftig så dör oftast väldigt många människor i en tsunami.

  4. Jag tycker att filmerna var lärorika, man lärde sig mycket på den första filmen. Jag tycker också att de var intressant med bildspelet för att jag lärde mig mycket om olika vulkaner mm som jag inte visste om. //Saga

  SvaraRadera
 7. 1. Plattorna rör sig föra att när manteln gör kraftiga dragningar och då spricker skorpan och plattorna börjar röra sig.

  2. Det skapas berg, vulkaner, jordbävningar och tsunamis.

  3. Det kan förstöra byar, städer och natur. Hus måste byggas med speciell teknik för att klara jordbävningar. det är dyrt. Man kan inte bo var som helst,

  4. Jag hittade inget bildspel men jag hittade andra intressanta filmer som var väldigt bra./ Erik

  SvaraRadera
 8. 1. Plattorna rör på sig för när manteln som finns inuti jorden gör väldigt kraftiga dragningar då spricker skorpan och plattorna börjar röra väldigt sakta på sig

  2. Det skapas berg,jordbävningar,tsunamis och vulkaner.

  3. Det kan förstöra städer,byar och natur där man bor helt enkelt.

  4. Jag hittade tyvärr inget bildspel men det jag tyckte var mest intressant i en av filmerna var hur bergen bildades och att det tar så lång tid för de att bildas./Hanna

  SvaraRadera
 9. 1. För att magman gör dragningar som gör att plattorna rör på sig.
  2. Det kan skapas berg, bli jordbävningar och vulkanutbrott.
  3. Det kan göra så att människor blir hemlösa och skadade och kan dö.
  4. Jag tyckte det var mest intressant när man såg hur bergen bildades.//emelie

  SvaraRadera
 10. 1.För maneten rör på sig hela tiden
  2. Det kan bli jordbävningar, tsunami, vulkaner och berg.
  3. Om det bli en vulkan kan det to bot städer och hus. Det kan skada folk också.
  4. jag tyckte det va inter sant med vulkanerna.

  SvaraRadera
 11. 1. för i manteln är det stora sarga strömmar
  2.det kan bli tsunami,jordbävnigar,vulkaner och höga berg
  3.om det blir en tsunami kan det påverka oss
  4.allt var bra
  //johannes

  SvaraRadera
 12. 1. Jordskorpan spricker för att manteln rör sig ,och då blir det plattor.
  2. Det kan bli jordbävningar, höga berg eller tsunami.
  3. Det kan påverka människor på olika sätt, det beror på vad det är för nån jordbävning. Men om det är en stor jordbävning så kan man dö. Eller så förstörs mycket.
  4. Jag tycker det var intressant med bildspelet, när man kunde höra om vad länder har haft för jordbävningar.//Lisa

  SvaraRadera
 13. 1. Plattorna rör sig för att jordskorpan spricker.
  2. Om plattorna åker ihop då kan det blir jordbävningar, tsunami, höga berg och vulkanutbrott.
  3. Det kan påverka människor genom stora jordbävningar, vulkanutbrott, tsunami med mera, och då kan människor dö eller bli väldigt skadade om de inte hinner ifrån sin stad eller by.
  4. Jag tyckte det var intressant när de visade att det fanns så mycket vulkaner och berg på Island. //Alva N

  SvaraRadera
 14. 1. Plattorna rör sig för att manteln rör sig.
  2. När plattorna möts så kan det bli berg.
  3. Jordens inre krafter kan påverka människorna så här vi kan dö ut av varliga ämnen när det bli vulkan brott och tsunami kan vi drunkna av.
  4. Jag tycker vulkaner bra/////albin

  SvaraRadera
 15. 1. Det är kraftiga strömmar inne i manteln som gör att plattorna spricker och dem börjar då röra på sig.

  2. Dem kan tex fastna hårt och när dem släpper så blir det stora jordskalv.

  3.Det kan tex bli vulkanutbrott, jordbävning och tsunami. Det kan förstöra och ändra klimatet. Om det är vulkanutbrott så kan tex städer (om det är ett kraftigt utbrott) och byar förstöras. Samma sak med jordbävning och tsunami. Och flera tusen människor dör.

  4. Att bara ett vulkanutbrott kan förstöra en hel stad eller små byar och massor av människor dör.

  //Sanna och Alva p

  SvaraRadera
 16. 1. Det är kraftiga strömmar inne i manteln som gör att plattorna spricker och då börjar de röra på sig.

  2. Det kan t.e.x bli jordbävningar, jordskalv och vulkaner.

  3. Det kan bli t.e.x vulkanutbrott och då om den är kraftig så kan den förstöra städer och byar och tusentals människor dör. och det är samma med jordbävningar och tsunami(tsunami är en vulkan som har fått utbrott under vattnet.

  4. jag tyckte allt var spännande, fast jag kunde inte se bildspelet!/Elias

  SvaraRadera
 17. 1. Plattorna rör sig p.g.a att det är en flytande massa under jordskorpan som kallas för magma, magman rör sig i starka strömmar som får plattorna att flytta på sig.

  2. När plattorna rörs kan jordskalv (Jordbävningar) Bildas. Det kan också bildas tsunamis under vattnet, tsunamis bildas när det förekommer en jordbävning under vattenytan. Det kan förekomma berg, om plattorna åker uppåt. Det kan också bildas vulkanutbrott.
  3. Ett vulkanutbrott kan skada tusentals människor och djur, den kan också bryta ned hela byar. Tsunamis blir ju större och större beroende på hur grunt vattnet är, och det kan påverka många människor, städer och dur så att de dör. Jordbävningar kan också döda tusentals människor o djur.
  /Tilia.

  SvaraRadera
 18. 1. Plattorna rör på sig för att den flytande magman under jordskorpan åker runt i starka strömmar, och när magman åker runt så börjar plattorna röra på sig.

  2. Det som kan hända när plattorna rör på sig är tillexempel, jordbävningar, tsunamis,vulkanutbrått och sedan kan även berg till värkas. En tsunami är som en jordbävning bara att den sker under vattnet.

  3. Jordens inre och yttre krafter kan på värka oss super mycket, tillexempel om en jordbävning skulle uppstå så kan flera människor dör och många blir utan hem, efter som deras hus (hem) för störs av skalvet mm. lika om det skulle bli tsunami så kan många många människor drunkna och alla hus blir dränkta och förstörda.

  4. Jag tyckte nästan allt var intressant, men det jag tyckte bäst om var nog fakta om var och när vulkanutbrått uppstod och var höga berg finns mm.
  // Ronja.

  SvaraRadera
 19. 1. För att den heta magman vill ut. Då rycker den tag i jordskorpan och flyttar den.

  2. Det som kan hända när plattorna rör på sig är t.ex. att det blir till et nytt berg, ett vulkanutbrott, en jordbävning och en tsunami.

  3. Jordens inre krafter kan påverka oss genom t.ex. ett vulkanutbrott det kan begrava städer i aska giftiga gasmoln som man dör av och magman. Ett till exempel är en tsunami den kan dränka hela städer.

  4. Jag kollade på en till film där jag hittade det intressantaste. Det var att det finns hot spots det är ställen där jordskorpan är tunn och lava kan tränga igenom. Då bildas en ny ö. Plattorna rör sig men det gör inte hot spoten då hänger öarna med och en dy ö bildas vid hot spoten. Så har ö gruppen Hawaii uppkommit.

  SvaraRadera
 20. 1. I manteln finns en flytande massa som heter magma. Magman åker omkring i manteln som en slags ström därför rör sig plattorna.

  2. Det kan bli jordbävningar, jordskalv, berg, tsunami, m.m

  3. Vulkan utbrott kan döda flera tusen människor och det kommer giftiga gasmoln och då kan man t.ex inte flyga för att vinden drar med gasen överallt så allt ställs in.
  Jordbävningar kan riva ned hus och människor blir hemlösa och dödade.
  Tsunami kan dränka byar och massa människor dör.

  4. Om hur plattorna såg ut och hur de låg, hur Pangea såg ut och om vulkanerna.
  // Oliver

  SvaraRadera
 21. 1.För att magman vill ut. Då rycker den tag i jordskoran och flyttar den.
  2. T.ex. att det kan bli en jordbävning eller en tsunami.
  3.Om det blir ett vulkanutbrott så kan det påverka mäniskorna genom att det släpps ut giftiga gasmoln och då kan inte flygplanen flyga. För att vinden drar med gasen överallt.
  4. När de pratade om jorden när de tog bort lite av den då lärde man sig mycket. :)
  //Ludde

  SvaraRadera
 22. 1. Plattorna rör på sig för att magman vill ut. Då rycker den tag i jordskorpan och flytta den.
  2. T.ex. att den kan bli en jordbävning eller en tsunami.
  3. Om det blir ett vulkanutbrott så kan det påverka människorna genom att det släpps ut giftiga gasmoln och då kan inte flygen åka dit dom ska. För att vinden drar med gasen överallt.
  4. När det pratade om var det var det kom mest vulkaner ifrån och när dom visade på jorden. Då lärd vi oss mycket//Ella o Kajsa :)

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det blev lite konstigt när vi publicerade:) //Kajsa o Ella


   vet inte va som hände!

   Radera
 23. 1. För att magman vill ut. Då tar den tag i jorskorpan ovh då flyttar den sig.

  2. T.ex att det blir en jorbävning eller tsunami.

  3. Ett vulkan utbrott kan skada och döda många människor. Med sin giftiga gaser. Och det kommer ut aska och det kommer upp i luften och då ser inte flygplanen vart dom åker.

  4. den första filmen för då fickman veta mycket om den inre jorskorpan!

  SvaraRadera
 24. 1 dom rör på sig för magman vill ut så då flytta på sig.
  2 det kan bli jordbävning eller explotioner.
  3 dom kan döda väldigt många människor.
  4 man får veta mycke om jorden och inne jorden och hur det gick till när den blev till ett jorklott

  SvaraRadera
 25. I want look on movi :c

  SvaraRadera
 26. fuck u alllll!!!!

  SvaraRadera