måndag 12 oktober 2015

Grupparbete om Norden

Grupparbete om de Nordiska länderna
Ni ska alla bli experter på ett land i Norden. När ni blivit experter är det dags att berätta för de andra i gruppen så att ni sedan kan jämföra era länder. Hitta likheter och skillnader mellan de nordiska länderna.
Här kan du se mer om hur det var vi tänkte att grupparbetet skulle gå till:
Så här ska vi jobba:
Expertgrupperna ska jobba med att fördjupa sig i ett av de Nordiska länderna och sedan gå tillbaka till hemgruppen och redovisa. Alla måste ha koll på informationen!

Vi bestämde tillsammans att följande punkter skulle finnas med:

OHuvudstad
ONaturlandskap
OKultur – mat, byggnader, kändisar …..
OReligion
OInvånare/storlek på ytan
OTransporter
ONäringar – naturresurser, fabriker ….

OÖvrigt

Källor: 
Vi ska träna på källkritik. Tänk på att vara kritisk och ställa dig frågor om:
Vem är avsändare?
Kan jag hitta samma information på fler ställen?
Varför har informationen skrivits?
När skrevs den?


Sidor att börja med på internet:
http://www.norden.org/sv/fakta-om-norden/nordiska-laender-och-faeroearna-groenland-och-aaland


http://www.so-rummet.se/content/fakta-om-norden-och-dess-lander


Lärobok:
Himmel och jord s.108-123

Hittar ni fler bra sidor att använda får ni gärna tipsa varandra här i kommentarfältet!

Lycka till!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar