fredag 12 december 2014

Nytt tema: Historia 1600-1800-talet

Nu är vi igång med vårt nya tema. Den här gången handlar det om historia och det som hände på 1600-1800-talet.

Vi kommer att jobba med;Du kan också läsa den pedagogiska planeringen om du klickar på länken under bilden:
Länk till den pedagogiska planeringen


Vi kommer att jobba med olika ord och begrepp. De här orden behöver man förstå för att kunna resonera och förjdupa resonemangen när vi jobbar med likheter och skillnader i och mellan tidsperioder.

För att förstå texter som man läser behöver man använda sig av lässtrategier. Annars är det lätt att man bara låter orden passerar och det skapar ingen förståelse för innehållet. Vi kommer att jobba mycket med läsförståelsestrategier igen när vi läser faktatexter i det här temat.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar