torsdag 28 augusti 2014

Tema: Jag och min omvärld

Nu kör vi igång ett nytt tema. I inlägget innan det här finns den pedagogiska planeringen om du vill lyssna på den igen.

Vi kommer att börja jobba med vad demokrati är och om hur det fungerar med valet i Sverige som sker var fjärde år och i år är det dags. Den 14 september.

Vi kommer att jobba med det här innehållet i vårt tema:
• Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till. 
• Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet,till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut.
Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag.Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.
 De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.


 Ditt uppdrag till på onsdag är att se filmen och sedan fundera på ett par frågor. Frågorna svarar du på i enkäten här nedanför. 

Filmen hittar du på http://www.avmkr.se/mediekatalog/ och den heter Demokrati och grundlagar i Sverige. V1533-1 Hoppas att du kommer ihåg din inloggning! 

Filmen är 15 minuter lång. Svara sedan på frågorna! 
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar