torsdag 12 juni 2014

Elevernas filmer om lag och rätt

Nu har vi under en period jobbat med temat Lag och rätt. När vi avslutade temat gjorde vi det på två sätt. En del handlade om att skriva och svara på några uppgifter och en del i avslutningen av temat lag och rätt innebar att varje grupp skulle gestalta frågorna  Varför har vi lagar? Vad händer om man bryter mot lagen? Vilka konsekvenser blir det?

Nu har grupperna gjort sina gestaltningar. Filmerna blir en bra grund för att fortsätta att prata om rättsliga strukturer nästa termin.
 Det var första gången vi provade på att redovisa och lägga ut jobbet här på bloggen. Jag tror däremot inte att det blir den sista!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar