söndag 12 maj 2013

Ekologins grunder

Vi startar nu ett nytt tema inom ämnet biologi.

I kunskapskraven i Biologi  står det bland annat så här :
"Eleven kan också förklara och visa på mönster hos människors beroende av och påverkan på naturen, och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband." Läroplanen 2011 s.122


Vi kommer att jobba med den här meningen:
Människans beroende av och påverkan på naturen med kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.

Tillsammans ska vi reda ut vad det betyder och bestämma hur vi ska kunna uppleva och förstå den meningen.

Till på onsdagen den 15/5 är ditt uppdrag att se en film på avmkr.se
Du får logga in och sedan söka efter filmen som heter Ekologins grunder. Den har nummer v1618-1
Det är många svåra ord i filmen. Under tiden du tittar vill jag att du samlar orden. Förberd dig gärna med att göra en sådan tabell som vi ofta gör i skolan. Du kan ha tre spalter med rubrikerna:
ordet, ordet betyder, så här kan man använda det..

Du kanske behöver lyssna på förklaringarna i filmen mer än en gång.
När vi träffas på onsdag ska vi prata mer om orden och vad de betyder därför är det viktigt att du har sett filmen innan vi träffas.

Bilden är hämtad härInga kommentarer:

Skicka en kommentar