fredag 15 februari 2013

Vi når målen i religionstemat tillsammans
Vi närmar oss slutet av temat om världsreligionerna. I skolan har ni fått fundera över målen och skrivit ner era tankar. Nu ska ni få hjälpas åt att berätta om det ni kan vad det gäller världsreligionerna.

Målet med temat världsreligionerna är att ni ska kunna:

• Berätta om heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler
• Använda  kunskaperna och berätta om  likheter och skillnader mellan världsreligionerna
• Berätta om samband mellan några religiösa uttryck och centrala tankegångar i religionen.

Läxa till onsdag vecka 9:
Din uppgift är att fundera över målen och skriva ner dina funderingar kommentars fältet. Glöm inte att skriva ditt namn. Läs kompisarnas inlägg och lägg till någon mer fakta eller utveckla det de har skrivit ännu mer. Genom att läsa det som andra har skrivit får du använda dina kunskaper på flera sätt. Du måste fundera på om det stämmer eller inte och dessutom fundera på om du kan mer om samma fråga.

När alla har skrivit ner sina funderingar har vi skapat en kunskapsbank!

Jag ser fram mot att få läsa allt ni skriver!

16 kommentarer:

 1. Dino, Carl och Therese testar hur det fungerar att skriva en kommentar.

  En likhet som finns mellan Hinduism och Buddhism är att det heliga rummet heter tempel.

  SvaraRadera
 2. 1: I Islam är den heliga byggnaden Moské, där man ber 5 gånger om dagen vänd mot Mecka.
  2:En likhet mellan syskonreligionerna är att alla tre tror på Gud. En skillnad är att man ser olika på vad som händer när man dör, i Buddhismen tror man att man återföds tills man kommer till nirvana, målet för buddhister. I Kristendomen tror man att man kommer direkt till Gud utan återfödelse.
  3:När judarna inom Judendomen ska gifta sig ska alltid mannen krossa ett vinglas med sin högra fot för att visa att lyckan lätt kan gå sönder. Av: Lisa

  SvaraRadera
 3. 1: I Judendomen kallas det heliga rummet för Synagoga. En Synaggoga kan se ut på många olika sätt.

  2: En likhet är att Buddhismens och Hinduismens heliga rum kallas för Tempel. En skillnad är att de tre syskonreligionerna tror på Gud men Islams Gud kallas Allah.

  3: Vid en Bar eller Bat Mitzva (vare sig det är en kille eller tjej) får man visa att man lärt sig läsa den judiska bibeln (Toranen) på hebreiska. Detta är något likt konfirmationen i den Kristna tron.

  Av: Simon G

  SvaraRadera
 4. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

  SvaraRadera
 5. 1: I hinduismen så tror man på flera gudar medan kristendom, judendom, islam och buddhism bara tror på en.


  2: de fem pelarna inom islam kallas; Tawhid,Zakat,Salah,Sawm och Hajj. När man ber till dom så har man huvudet vänt mot Mecka.


  3: Karma inom buddhismen är alla goda och dåliga gärningar man har ´´samlat´´ under sin livstid. Om man har samlat flest goda så får man ett bra liv efter återfödelsen. Om man har samlat flest dåliga så blir man kastlös som innebär att man lever fattigt och har ingenstans att bo.Då blir man straffad för att ha bettet sig dåligt i sitt förra liv.

  SvaraRadera
 6. a)heliga platser är platser där man t.ex. ber till gudarna. i varje religion finns det en plats där man ber. i vissa religioner har man en helig byggnad där man ber och en helig plats hemma där man ber. i Buddhismen t.ex. är det vanligt att man har ett altare hemma med rökelser och en staty av Buddha, men satidigt har man tempel där man ber.
  i Hiduismen ber man också i tempel!
  b) det finns ganska många likheter bland religionerna, men samtidigt många skillnader. en likhet mellan alla religioner är att man tror på något. alla religioner har också en helig plats och ceremonier man utför. man har även i alla religioner traditioner.
  det finns många skillnader mellan religionerna och här är några jag kommer på nu.
  Hinduismen har inte som alla andra religioner en gud att dyrka och be til utan flera. man tror där att olika gudar har olika uppgifter. som att förstöra jorden för att en annan ska kunna bygga upp den igen.
  Kristendom, Judendom och Ilsam tror alla på gud, men dem ser gud från olika perspektiv!
  c)karma t.ex. är sådana saker man samlar på sig under sitt liv. det är inte saker man kan röra vid, men saker man har gjort. i Buddhismen kan karman avgöra vilket liv man får efter det nuvarande livet. om man har följt alla regler inom den religionen kommer man till Nirvana. då har man ett riktigt bra karma, men om man inte har följt nästan någon av relgerna i religionen blir man omfödd i en annan kropp. man kommer i olika kroppar beroende på om man har följt tillräckligt många regler. om man inte har följt några relger alls föds man som ett djur, kanske en fluga, men om man följer fler relger, men inte tillräckligt många för att komma till Nirvana föds man i en ny människokropp.

  // Alice

  SvaraRadera
 7. Vi tycker att Alice skrev bra på svar b). Vi vill även till lägga att de finns flera skillnader o likheter. De finns t.ex mer likheter mellan syskonreligionerna, några av dem är att judendomen och kristendomen har samma gammla testamentet fast i olika böcker (biblen, tora). I alla syskonreligionerna skapade gud världen. Innom Hinduismen och Buddihsmen så återuppstår man efter döden.
  Frida, Maja, Tom och Felixo

  SvaraRadera
 8. 1 En helig plats för Islam är Kaba. det är en sten som man ska gå en gång under livet. Kaba ligger i Meka i saudiarabien. När man ber så ska alla i Islam vända sig mot Kaba. När de är vid Kaba så ska de gå runt den sju varv moturs och helst röra den. vallfärden är en av Islams fem pelare.

  2 syskon religionerna tror alla på gud. men dem har olika set att se på när man dör tex kristna tror att åker upp till gud direkt. Buddhisterna tror att man först måste göra dem åttafaldiga vägarna innan man åker upp.

  3 Islam så kan man fast det betyder att man inte äter när solen är uppe.man fastar i 40 dagar.

  av adam

  SvaraRadera
 9. 1. Ett Tempel i Buddhism och Hinduism är en helig plats att be i. Oftast i varje hem hos en Buddhist finns det ett altare med ett tempel och en buddhastaty som man ber till och även tänder rökelser för att få bort onda andar från själen.

  2. Likheter: Har du tänkt på att det finns likheter mellan världsreligionerna? Några exempel är att alla religionerna har någon att be till. Alla religionerna har även platser och cermonier som alltid utförs vid en speciell tidpunkt på året.

  Olikheter: Det finns även olikheter bland religionerna.
  Några av dom är t.ex. I kristendomen ska man gå i kyrkan medans i Buddhismen ska man gå i ett tempel. I hinduismen dyrkar man flera gudar medans i syskonreligionerna ska man bara ha en gud att dyrka (Judendom, Kristendom och Islam).

  3. När ett judiskt par(även vanligt par med en judisk inriktning) inom Judendomen ska gifta sig ska mannen alltid krossa ett vinglas med sin högra fot för att visa att även lyckan lätt kan gå sönder. Därför ska man ta vara på det livet ger och nöja sig med det och vara rädd om det man får!

  SvaraRadera
 10. 1) Inom de tre syskonreligionerna som är Kristendom, Judendom och Islam så tror alla på gud, men inom Islam kallas guden för Allah. Men alla religioner har olika heliga skrifter, till exempel: Kristendom: Bibeln Judendom: Tora Islam: Koranen.

  2) Buddhister och Hinduer tror på att man återföds efter döden men Buddhister tror att man kan uppnå nirvana. Då slipper man återfödas och det är det alla Buddhister strävar efter. Inom Kristendomen och Judendomen så finns det en himmel och ett helvete men i Islam så tros man komma till paradiset.

  3) En likhet mellan alla religionerna är att man begravs och gifter sig. Men det är olika om man begravs eller kremeras. Kremeras är att man lägger liket i en eld och gör kroppen till aska. Sen sprider man ut det eller så kan man lägga askan i en burk och spara som ett minne av personen. Men det bestämmer familjen.

  /Ella & Lovisa

  SvaraRadera
 11. 1. Tora är Judendomens heliga skrift, och i den står gamla testamentet. Det gamla testamentet är gemensamt för två av syskonreligionerna (Judendom och Kristendom)men de skiljs åt samtidigt som Jesus föds. Tora betyder Läran och lagen.
  2. En likhet mellan alla fem religionerna är att alla har både begravning och bröllop som viktig ceremoni. En skillnad är att alla har olika speciella tecknen inom religionerna.
  3. Alla gyllene reglerna finns mer eller mindre i alla religioner, och trots att de går under olika namn har de i princip samma budskap och samma konsekvens - följer man dom så kommer man till himmelen/Nirvana, men lever man enligt motsatsen så blir det helvetet eller återfödsel.
  /Emma och Minna c:

  SvaraRadera
 12. 1 det finns tre syskonsreligorner som heter islam, judendom och kristendom och alla tror på Gud men islams Gud heter Allah.
  2 de tre syskonsreligornerna tror alla på Gud men nör dem dör så tror dem olika
  3 när judarna ska gifta sig så ska alltid mannen krossa ett glas med sin högra fot och det betyder att deras äktenskap kommer att hålla länge. Av hannes

  SvaraRadera
 13. A)Innom syskon religonerna så tror man på en gud judarna och dem kristna tror på jesus medan islam tror på guden Allah
  B)I islam så får kvinnor inte visa sin kropp för någon man förutom den man är gift med. medan i kristendomen och judendomen får gå klädda hur dem vill
  C)I judendomen när man gifter sig så krossra mannen ett glas med högra foten för att visa att lyckan kan lätt krossas

  ////Emanuel :D

  SvaraRadera
 14. a)I Kristendomen heter den heliga byggnaden kyrka, i Judendomen synagoga, i Islam moské och i Hinduismen och Buddhismen heter den tempel. I Islam är en av de fem pelarna att ha en faste månad som kallas Ramadan.
  b)Syskonreligionerna har många likheter, både Hinduismen och Buddhismen tror man pånyttfödelse. Gamla testamentet är samma i Judendomen och Kristendomen. En skillnad är att Kristendomens Messias har kommit (Jesus) fast Judarna väntar fortfarande på honom. I Hinduismen tror man på flera gudar fast i Buddhismen tror man inte på någon gud (fast man ber till Buddha).
  c)I kristendomen firar man nattvarden till Jesus åminnelse. Under Jesus sista måltid med lärjungarna delade han bröd och vin med dom och på det viset firar man nattvard.

  Av: Livia

  SvaraRadera
 15. Jag tycker lika dant som Alice skrev på den första frågan.

  De tre världsreligiornerna har många likheter men också skillnader. T.ex. alla tror på samma gud fast gud har olika namn innom religionerna. Alla syskon religionerna har varsin helig bok som man läser ur. Men det finns också skillnader t.ex. alla syskonreligionerna har olika högtider för utom påsken i Judendom och Kristendom men man firar dem av olika anledningar.

  T.ex. Karma innom buddhism är en tankegång som går ut på att de goda och dåliga saker man gör i livet summeras när man dör och det avgör var mann hammnar efter livet. Förhoppnings vis blir man nirvana.

  SvaraRadera
 16. 1. Alla religioner har sina egna ritualer. En ritual kan också vara en slags ceremoni, t ex ett dop, gudstjänst eller konfirmation. Kristendomens vanligaste ritualer är dop, konfirmation, nattvard, bröllop och begravning. Judendomens vanligaste ritualer är Bar/bat mitzvah och äktenskap och giftermål. Islamens vanligaste ritualer är begravningen, fastan och pilgrimsresan. Hinduismens är namngivning och begravning och buddhismens vanligaste ritual är begravningen.
  2. En likhet emellan syskonreligionerna är att alla tror på Gud och att alla har sagan om Adam och Eva, men de berättas inte helt likadant. En annan likhet är att alla religionerna har minst en Gud som de ber till. En skillnad emellan syskonreligionerna och buddhism och hinduism är att alla syskonreligionerna tror att livet går i en cirkel, man föds på nytt och sen dör man och kommer till himlen (om man förstått Guds lära), man föds inte om som i hinduismen och buddhismen (om man inte nått Nirvana förstås).
  3. Jag tycker som Sofie och Lisa. Det första jag kommer och tänka på är när man i judendomen krossar ett glas när man gifter sig, för att tänka på att lyckan lätt kan krossas och man ska ta vara på det man har.

  /Amanda

  SvaraRadera